Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 19/4

12:12' - 18/04/2023
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 19/4.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 19/4 cập nhật mới nhất như sau:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 19/4 tại Khánh Hòa cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
ĐL Vạn Ninh FC411058 Trạm công cộng 01 Vạn Thọ 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI_125. Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411062 Trạm công cộng 03 Vạn Thọ 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI_125. Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411063 Trạm công cộng 04 Vạn Thọ 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI_125. Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411068 Trạm công cộng 02 Đầm Môn 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI_125. Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411069 Trạm công cộng 03 Đầm Môn 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI_125. Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413006 Trạm công cộng 04 Vạn Khánh 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413007 Trạm công cộng 05 Vạn Khánh 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413037 Trạm công cộng 09 Vạn Phước 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413038 Trạm công cộng 10 Vạn Phước 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413039 Trạm công cộng 13 Vạn Phước 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC431061 Trạm công cộng 02 Vạn Thọ 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI_125. Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC431065 Trạm công cộng 06 Đầm Môn 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI_125. Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC431066 Trạm công cộng 01 Đầm Môn 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI_125. Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC433003 Trạm công cộng 01 Vạn Khánh 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC433004 Trạm công cộng 02 Vạn Khánh 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC533051 Trạm công cộng 531B Đại Lãnh-062D051 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC533052 Trạm công cộng 531A Đại Lãnh-062D052 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC533054 Trạm công cộng 533A Đại Lãnh-062D054 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC533055 Trạm công cộng 533B Đại Lãnh-062D055 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC533093 Trạm công cộng T533C Đại Lãnh-062D093 05:30 ngày 19/04/2023 06:30 ngày 19/04/2023 Lắp xà, đấu nối TBA xây dựng mới tại vị trí 471VGI-473VGI_C75 thuộc xuất tuyến 473VGI Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục