Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 2/10

11:11' - 01/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 2/10.

 

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 2/10 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam RanhCC43054CT.54C - (15)05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC43055CT.55C - (15)05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC522CPBT.2CPB -(15)05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC530058T.58 - (15)*05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC53054AT.54A - (15)05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC53054BT.54B - (15)05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC53055AT.55A - (15)05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC53055BT.55B - (15)*05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC53056AT.56 - (15)05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC53056BT.56B - (15)05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC53059BT.59B - (15)*05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC531BPBT.1BCPB (15)05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC531CPBT.01CPB - (15)05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430438Sư đoàn 377-Quân Chủng PK-KQ05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430443Lữ đoàn 29305:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430446Công ty CP May Cam Ranh05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD530134Sư đoàn 377 Cây số 805:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD530215Sư Đoàn 377 (Trạm bơm sư 377)05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD530230CSXS đá Vũ Thị Bích Liên05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD530237Trung Đoàn 293 Bộ Tư Lệnh Công Binh05:30 ngày 02/10/202117:00 ngày 02/10/2021Thay dây trung áp xuất tuyến 473CRA từ VT 66 đến VT 98 (Sử dụng biện pháp hotline để căng dây đấu nối tại VT 98)Đã duyệt

(Xem tiếp tại đây)

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục