Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 2/7

12:14' - 01/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 1/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 2/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530080Trạm 80 -Phong Châu05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530449Trạm 449 - Khu tái định cư Đất Lành05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530450Trạm 450 - Khu tái định cư Đất Lành05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530454Trạm 454 - Khu dân cư Đất Lành05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530455Trạm 455 - Khu dân cư Đất Lành05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530456Trạm 456 - Khu dân cư Đất Lành05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530457Trạm 457 - Khu dân cư Đất Lành05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530458Trạm 458 - Khu dân cư Đất Lành05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530491T.491-CTCPPTĐT Vĩnh Thái-KĐT Mỹ Gia05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530492T.492-CTCPPTĐT Vĩnh Thái-KĐT Mỹ Gia05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530498Trạm T.498 - Khu ĐT Mỹ Gia05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530499Trạm T.499 - Khu ĐT Mỹ Gia05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530501Trạm T.501 - Khu ĐT Mỹ Gia05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530502Trạm T.502 - Khu ĐT Mỹ Gia05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530563Trạm T.563 - Trung tâm Hội nghi tiệc cưới Emerrald05:30 ngày 02/07/2020 06:15 ngày 02/07/2020 Tháo lèo trụ 487-TTNT/05Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53A107Trạm 4240B07:00 ngày 02/07/2020 10:00 ngày 02/07/2020 Thay sứ đứng SEE_PI27 từ cột 472NIHO_68/18/4/1 đến 472NIHO_68/18/4/10Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53B106Trạm 4411B, tổ DP 1407:00 ngày 02/07/2020 08:00 ngày 02/07/2020 Thay sứ đứng SEE_PI27 VT 474NIHO_40A/1Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC43006BT.06B - Xã Khánh Đông07:00 ngày 02/07/2020 16:00 ngày 02/07/2020 Dựng trụ và kéo dây hạ áp T.06B Khánh ĐôngĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413023Trạm công cộng 08 Vạn Khánh07:00 ngày 02/07/2020 15:00 ngày 02/07/2020 Thay xà, sứ từ vị trí 473VGI/64-59-1 đến 473VGI/64-59-7Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC433010Trạm công cộng 01 Vạn Long07:00 ngày 02/07/2020 10:00 ngày 02/07/2020 Thay bu lông, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-11-1 đến 64-11-2Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530453Cơ sở Đào tạo lái xe Cơ Giới07:00 ngày 02/07/2020 11:00 ngày 02/07/2020 Dựng trụ , lắp xà trung áp thi công mở rộng đường số 38Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530455Công Ty TNHH PONAGA07:00 ngày 02/07/2020 11:00 ngày 02/07/2020 Dựng trụ , lắp xà trung áp thi công mở rộng đường số 38Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD53455BCông ty TNHH PONAGA07:00 ngày 02/07/2020 11:00 ngày 02/07/2020 Dựng trụ , lắp xà trung áp thi công mở rộng đường số 38Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD53455CCông ty Cổ phần PONAGA07:00 ngày 02/07/2020 11:00 ngày 02/07/2020 Dựng trụ , lắp xà trung áp thi công mở rộng đường số 38Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53049ATrạm 49A -Trần Nguyên Hản07:30 ngày 02/07/2020 15:00 ngày 02/07/2020 - Tăng cường dây dẫn cáp lộ tổng trạm T.49AĐã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410121T.121 - Xã Khánh Thương07:30 ngày 02/07/2020 11:00 ngày 02/07/2020 Công ty TNHH Hà Châu thi công lắp xà, lắp FCO, đấu nối lèo dây dẫn trung áp tại trụ 471TC.F6C/88 (nhánh rẽ cấp điện TBA T.150 - 180kVA - 22/0.4kV Bùi Quốc DũngHoãn
ĐL Diên Khánh HC430021T.21 - Xã Cầu Bà07:30 ngày 02/07/2020 11:00 ngày 02/07/2020 Công ty TNHH Hà Châu thi công lắp xà, lắp FCO, đấu nối lèo dây dẫn trung áp tại trụ 471TC.F6C/88 (nhánh rẽ cấp điện TBA T.150 - 180kVA - 22/0.4kV Bùi Quốc DũngHoãn
ĐL Diên Khánh HC430031T.31 - Xã Liên Sang07:30 ngày 02/07/2020 11:00 ngày 02/07/2020 Công ty TNHH Hà Châu thi công lắp xà, lắp FCO, đấu nối lèo dây dẫn trung áp tại trụ 471TC.F6C/88 (nhánh rẽ cấp điện TBA T.150 - 180kVA - 22/0.4kV Bùi Quốc DũngHoãn
ĐL Diên Khánh HC430032T.32 - Xã Sơn Thái07:30 ngày 02/07/2020 11:00 ngày 02/07/2020 Công ty TNHH Hà Châu thi công lắp xà, lắp FCO, đấu nối lèo dây dẫn trung áp tại trụ 471TC.F6C/88 (nhánh rẽ cấp điện TBA T.150 - 180kVA - 22/0.4kV Bùi Quốc DũngHoãn
ĐL Diên Khánh HC430035T.35 - Xã Khánh Thượng07:30 ngày 02/07/2020 11:00 ngày 02/07/2020 Công ty TNHH Hà Châu thi công lắp xà, lắp FCO, đấu nối lèo dây dẫn trung áp tại trụ 471TC.F6C/88 (nhánh rẽ cấp điện TBA T.150 - 180kVA - 22/0.4kV Bùi Quốc DũngHoãn
ĐL Vĩnh Nguyên JD530133Công ty TNHH Quốc Hân08:00 ngày 02/07/2020 09:00 ngày 02/07/2020 Thí nhiệm định kỳ trạm T.133Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530134Công ty TNHH MTV ATC - Trầm Hương Khánh Hòa09:00 ngày 02/07/2020 10:00 ngày 02/07/2020 Thí nhiệm định kỳ trạm T.134Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413029Trạm công cộng 04 Vạn Phước10:00 ngày 02/07/2020 15:00 ngày 02/07/2020 Thay xà, sứ từ vị trí 473VGI/64-34-3B-1 đến 473VGI/64-34-3B-6Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530169Công Ty TNHH Trường Phát10:00 ngày 02/07/2020 12:00 ngày 02/07/2020 Thí nhiệm định kỳ trạm T.169A, T.169BĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD53169BCông ty TNHH Trường Phát10:00 ngày 02/07/2020 12:00 ngày 02/07/2020 Thí nhiệm định kỳ trạm T.169A, T.169BĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục