Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 20/7

18:05' - 19/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 20/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 20/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang 0200514Trạm T.514 - Nhà công vụ Trường SQKQ05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC530003Trạm T.03 - Trần Phú05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC530020Trạm 20 -Mê Linh05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530025Trạm 25 -Cửu Long05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530026Trạm 26 -Nhị Hà05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530032Trạm 32 -Lê Hồng Phong05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 480TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530043Trạm 43A -Trần Quang Khải05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC530055Trạm 55 -Nguyễn Thị Minh Khai05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC53005GTrạm 05G-Hẻm Trần Phú05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC530062Trạm 62 -Lam Sơn05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530064Trạm 64 -Trương Định05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530069Trạm 69 -Nguyễn Thị Minh Khai05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC530091Trạm 91 -Trịnh Phong05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC53020BTrạm T.20B - Nguyễn Hữu Huân05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53021BTrạm 21B -Trần Nhật Duật05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530238Trạm 238 -Chung cư Ngô Gia Tự05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53025BTrạm T.25B - Trần Nhật Duật05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53029BTrạm 29B -Trần Quang Khải05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC53032BTrạm T.32B - Tản Viên05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53040ATrạm 40A -Nhị Hà05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53043CTrạm 43C -Tuệ Tỉnh05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC53043DTrạm 43D-Trần Quang Khải05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC53043GTrạm T.43G - Nguyễn Thiện Thuật05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC53049BTrạm 49B -Nguyễn Hửu Huân05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53049CTrạm T.49C - Trương Định05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 479TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53069CTrạm T.69C - Trần Nhật Duật05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BC53096C020096C--|--Đồng Nai05:00 ngày 20/07/2020 06:00 ngày 20/07/2020 Tháo lèo tuyến 480TTNT tại cột 479-480TTNT/05 đến cột 479-480TTNT/06Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD13110CTrạm 110C-Trường SQKQ-Cổng số 3 BT05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BD530101Đài Truyền Hình 05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BD530104Cty CP Hòn Tằm Biển NT-2 Trần Quang Khải05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BD53101BĐài Truyền Hình 05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BD53105BT.105B-Khách Sạn Sao Hôm-72-74 Trần Phú05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BD53110ATrạm 110A-Trường SQKQ-Cổng số 3 BT05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BD53110BTrạm 110B-Trường SQKQ-Cổng số 3 BT05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BD53110DTrạm 110D-Trường SQKQ-Cổng số 3 BT05:00 ngày 20/07/2020 05:15 ngày 20/07/2020 - Cắt MC484 tại trạm 110kV MVO, cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại cột 484MVO-479TTNT/01 để cô lập điện cáp ngầm từ MC484 tại trạm 110kV MVO đến cột 484MVO-479TTNT/01Hoãn
ĐL Nha Trang BD530244T.244-KS Golden Holiday-3/1 TQKhai05:40 ngày 20/07/2020 06:10 ngày 20/07/2020 - Thao tác cô lập đoạn cáp ngầm tuyến 484MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530255T.255-Bida Nhật Kiều 1-83B NTMKhai05:40 ngày 20/07/2020 06:10 ngày 20/07/2020 - Thao tác cô lập đoạn cáp ngầm tuyến 484MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530273Trạm 273-Cơ sở KD-18 Vân Đồn05:40 ngày 20/07/2020 06:10 ngày 20/07/2020 - Thao tác cô lập đoạn cáp ngầm tuyến 484MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530286Cty CP XNK Đức Bình - 86 Trần Phú05:40 ngày 20/07/2020 06:10 ngày 20/07/2020 - Thao tác cô lập đoạn cáp ngầm tuyến 484MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530294T.294-KS Cúc Tùng-69B-71 NTMKhai05:40 ngày 20/07/2020 06:10 ngày 20/07/2020 - Thao tác cô lập đoạn cáp ngầm tuyến 484MVOĐã duyệt
ĐL Diên Khánh ED630482Trạm 482 - Trại Chăn nuôi Nguyễn Văn Hải10:00 ngày 20/07/2020 11:00 ngày 20/07/2020 Thay TI trạm T.482Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530521Trạm T.521 - Cty TNHH Ô tô Huyndai Tín Thanh14:00 ngày 20/07/2020 16:00 ngày 20/07/2020 - Hotline thi công- Thay 03 FCO; 03 LA (cho tụ bù TA Tuyến 475MVO tại trụ 475-476MVO/119)Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530090T.90 - Thôn Đông - Vĩnh Phương14:00 ngày 20/07/2020 17:00 ngày 20/07/2020 Xử lý hạ áp, phát quang T.90Đã duyệt
ĐL Nha Trang 0200514Trạm T.514 - Nhà công vụ Trường SQKQ15:20 ngày 20/07/2020 16:20 ngày 20/07/2020 Thao tác đóng điện tuyến 484 từ MC484 tại trạm 110kV sau khi thi công xong.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530003Trạm T.03 - Trần Phú15:20 ngày 20/07/2020 16:20 ngày 20/07/2020 Thao tác đóng điện tuyến 484 từ MC484 tại trạm 110kV sau khi thi công xong.Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục