Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 21/12

11:25' - 20/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 21/12.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 21/12 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha TrangBC530042Trạm T.42 -Vĩnh Điềm05:30 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021Thi công lưới điện hạ áp trạm T.42AHoãn
ĐL Cam LâmKC53176BTrạm I176B Cam Hải Đông05:30 ngày 21/12/202106:00 ngày 21/12/2021Tháo lèo tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_34Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I107Trạm I107 Cam Hải Đông05:30 ngày 21/12/202106:00 ngày 21/12/2021Tháo lèo tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_34Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I176Trạm I176 Cam Hải Đông05:30 ngày 21/12/202106:00 ngày 21/12/2021Tháo lèo tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_34Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I717Công ty cổ phần tập đoàn 3405:30 ngày 21/12/202106:00 ngày 21/12/2021Tháo lèo tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_34Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I718Hộ Kinh Doanh Cá Thể - Nguyễn Đình Thanh05:30 ngày 21/12/202106:00 ngày 21/12/2021Tháo lèo tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_34Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I722Trạm I722 - Công Ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh05:30 ngày 21/12/202106:00 ngày 21/12/2021Tháo lèo tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_34Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428059Chánh Thanh - Ninh Thọ06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438060Bình Sơn - Ninh Thọ06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438116Ninh Diêm 306:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC51G091Ninh Long06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC533008Xã Ninh Thọ (phủ lõm)06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53M099Trạm 8060B Bình Sơn06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD438106XN muối Iốt06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD533002Đìa tôm Ninh Thọ 106:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD533003Đìa tôm Ninh Thọ 306:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD533005Chung Cư ninh Thủy06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53M108Cty CP ĐMT Tuấn Ân06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53M109Cty TNHH ĐMT Tuấn Ân Ninh Thọ06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53M110Cty TNHH ĐMT Tuấn Ân Vạn Hưng06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53M111Cty TNHH ĐMT Tuấn Ân Cam Hiệp Lâm06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53M117Cty TNHH Nông Nghiệp Ngọc Tâm06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53M079Cty TNHH Thủy sản Sunrise06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53M096CS NTTS Cao Minh Lợi06:00 ngày 21/12/202116:00 ngày 21/12/2021dựng 2 cột 16m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện nằm giữa 475NTH/49 và 475NTH/50, và 475NTH/44 và 475NTH/45 Kéo mới dây chống sét TK-35 từ cột 475NTH/38 đến 475NTH/61 (2.546m)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530152Trạm 152 - Diên Phú06:00 ngày 21/12/202116:30 ngày 21/12/2021TDA hoàn thiện lưới điện hạ áp, san nhánh rẽ công tơ khách hàng T.152Hoãn

 

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục