Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 22/10

10:00' - 21/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 22/10.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 22/10 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BD530515Trạm T.515 - Cty TNHH Đầu tư nhà An Khánh05:00 ngày 22/10/2021 06:00 ngày 22/10/2021 - Tháo lèo từ lưới điện đến LBS hở tại 482MVO _01, cuộn lèo cố định vào LBS hở - Tháo lèo từ lưới điện đến LBFCO NR trạm T. 465B tại 482MVO _01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530651Trạm T.651 - Khu dân cư Thái Xuân05:00 ngày 22/10/2021 06:00 ngày 22/10/2021 - Tháo lèo từ lưới điện đến LBS hở tại 482MVO _01, cuộn lèo cố định vào LBS hở - Tháo lèo từ lưới điện đến LBFCO NR trạm T. 465B tại 482MVO _01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530652Trạm T.652 - Khu dân cư Thái Xuân05:00 ngày 22/10/2021 06:00 ngày 22/10/2021 - Tháo lèo từ lưới điện đến LBS hở tại 482MVO _01, cuộn lèo cố định vào LBS hở - Tháo lèo từ lưới điện đến LBFCO NR trạm T. 465B tại 482MVO _01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530653Trạm T.653 - Khu dân cư Thái Xuân05:00 ngày 22/10/2021 06:00 ngày 22/10/2021 - Tháo lèo từ lưới điện đến LBS hở tại 482MVO _01, cuộn lèo cố định vào LBS hở - Tháo lèo từ lưới điện đến LBFCO NR trạm T. 465B tại 482MVO _01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530654Trạm T.654 - Khu dân cư Thái Xuân05:00 ngày 22/10/2021 06:00 ngày 22/10/2021 - Tháo lèo từ lưới điện đến LBS hở tại 482MVO _01, cuộn lèo cố định vào LBS hở - Tháo lèo từ lưới điện đến LBFCO NR trạm T. 465B tại 482MVO _01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530655Trạm T.655 - Khu dân cư Thái Xuân05:00 ngày 22/10/2021 06:00 ngày 22/10/2021 - Tháo lèo từ lưới điện đến LBS hở tại 482MVO _01, cuộn lèo cố định vào LBS hở - Tháo lèo từ lưới điện đến LBFCO NR trạm T. 465B tại 482MVO _01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53527ATrạm T.527A - Khu đô thị Thái Hưng05:00 ngày 22/10/2021 06:00 ngày 22/10/2021 - Tháo lèo từ lưới điện đến LBS hở tại 482MVO _01, cuộn lèo cố định vào LBS hở - Tháo lèo từ lưới điện đến LBFCO NR trạm T. 465B tại 482MVO _01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53527BTrạm T.527B - Khu đô thị Thái Hưng05:00 ngày 22/10/2021 06:00 ngày 22/10/2021 - Tháo lèo từ lưới điện đến LBS hở tại 482MVO _01, cuộn lèo cố định vào LBS hở - Tháo lèo từ lưới điện đến LBFCO NR trạm T. 465B tại 482MVO _01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53527CTrạm T.527C - Khu đô thị Thái Hưng05:00 ngày 22/10/2021 06:00 ngày 22/10/2021 - Tháo lèo từ lưới điện đến LBS hở tại 482MVO _01, cuộn lèo cố định vào LBS hở - Tháo lèo từ lưới điện đến LBFCO NR trạm T. 465B tại 482MVO _01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD63465BTrạm T.465B - Chung cư VCN Phước Hải (CT3)05:00 ngày 22/10/2021 17:00 ngày 22/10/2021 - Thi công lắp đặt tủ RMU 482-01, RMU 482-02 - Thi công đấu nối cáp ngầm VT01 hiện có vào tủ RMU 482-01Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514443PĐ Ninh Đông 1106:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514455Phú Văn - Ninh Trung06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC51B099Phước đa 3- Ninh Đa06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524438PĐ Ninh Đa 0706:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524439PĐ Ninh Đa 0806:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524440PĐ Ninh Đông 706:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524441PĐ Ninh Đông 0906:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524442PĐ Ninh Đông 1006:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524445PĐ Ninh Đông 0406:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524446PĐ Ninh Đông 0506:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524447PĐ Ninh Đông 0206:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524448PĐ Ninh Đông 0306:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524480Phú Sơn - Ninh Trung06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524482Ninh Ích06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534404Ninh Đông 106:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53F047Trạm 4408B Ninh Đông06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53F048Ninh Trung ( 4413 B)06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53F049Vạn thiện ( 4464B)06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53F056Trạm 4404B Ninh Đông06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534462Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534463Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534471SX Rau An Toan06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53B098Cty CP đô Thị06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53B101Cơ sở YESVINA06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53F055Nguyễn Thị Thanh Thủy06:00 ngày 22/10/2021 09:00 ngày 22/10/2021 - Thay thế 18 sứ đứng vận hành lâu năm từ cột 473NIHO_31/1 đến 473NIHO_31/1/6 - Tháo lèo tại cột 473NIHO_82 về phía cột 473NIHO_83Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53030ATrạm T.30A -Hồng Bàng07:00 ngày 22/10/2021 14:00 ngày 22/10/2021 hotline tháo và đấu léo từ lưới điện xuống FCO trạm T.30A cột 485MVO_26 (07h30 đến 08h30, 10h30 đến 11h30) Thi công lưới điện hạ áp trạm T.30A Thay MBA trạm T.30AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53081DTrạm T.81D - Võ Trứ07:00 ngày 22/10/2021 14:00 ngày 22/10/2021 hotline tháo và đấu léo từ lưới điện xuống FCO trạm T.30A cột 485MVO_26 (07h30 đến 08h30, 10h30 đến 11h30) Thi công lưới điện hạ áp trạm T.30A Thay MBA trạm T.30AĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53056BT.56B - (15)07:00 ngày 22/10/2021 17:00 ngày 22/10/2021 Thay dây hạ áp lộ A trạm T.56BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC430039Trạm 39 - Diên Lâm07:00 ngày 22/10/2021 16:00 ngày 22/10/2021 CT: Sửa chữa lưới điện hạ áp các TBA khu vực Diên Khánh (SCL) thuộc trạm T.39Hoãn
ĐL Diên Khánh EC510220Trạm 220 - Diên Bình07:00 ngày 22/10/2021 16:00 ngày 22/10/2021 Sửa chữa lưới điện hạ áp các TBA khu vực Diên Khánh (SCL) - trạm T.220Hoãn

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục