Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 25/2

11:02' - 24/02/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 25/2.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 25/2 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530457Trạm T.457 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 25/02/2021 17:00 ngày 25/02/2021 Thay sứ đứng Polymer tuyến 487TTNT từ cột 74 đến cột 90 và NR77/1, NR 84/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530458Trạm T.458 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 25/02/2021 17:00 ngày 25/02/2021 Thay sứ đứng Polymer tuyến 487TTNT từ cột 74 đến cột 90 và NR77/1, NR 84/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53054ATrạm T.54A - Đất Lành - Vĩnh Thái06:00 ngày 25/02/2021 06:10 ngày 25/02/2021 Thao tác cắt 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530307Trạm T.307-Làng BTST Giáng Hương-ĐLanh VT06:00 ngày 25/02/2021 06:10 ngày 25/02/2021 Thao tác cắt 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43011AT.11 - (14)07:30 ngày 25/02/2021 10:00 ngày 25/02/2021 Thi công hoán đổi xà tại trạm T.11A và T.11BHoãn
ĐL Nha Trang BC530449Trạm T.449 - Khu tái định cư Đất Lành06:00 ngày 25/02/2021 06:10 ngày 25/02/2021 Thao tác cắt 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530450Trạm T.450 - Khu tái định cư Đất Lành06:00 ngày 25/02/2021 06:10 ngày 25/02/2021 Thao tác cắt 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530454Trạm T.454 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 25/02/2021 17:00 ngày 25/02/2021 Thay sứ đứng Polymer tuyến 487TTNT từ cột 74 đến cột 90 và NR77/1, NR 84/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530455Trạm T.455 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 25/02/2021 17:00 ngày 25/02/2021 Thay sứ đứng Polymer tuyến 487TTNT từ cột 74 đến cột 90 và NR77/1, NR 84/1Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530456Trạm T.456 - Khu dân cư Đất Lành06:00 ngày 25/02/2021 17:00 ngày 25/02/2021 Thay sứ đứng Polymer tuyến 487TTNT từ cột 74 đến cột 90 và NR77/1, NR 84/1Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43011AT.11 - (14)07:30 ngày 25/02/2021 11:30 ngày 25/02/2021 Thi công vệ sinh MBA tại trạm, xử lý chuyển đổi xà trạm và xà sứ đỡ dây tại trạm T.11AHoãn
ĐL Cam Ranh CC43011BT.11B - (14)07:30 ngày 25/02/2021 10:00 ngày 25/02/2021 Thi công hoán đổi xà tại trạm T.11A và T.11BHoãn
ĐL Cam Ranh CC43011BT.11B - (14)07:30 ngày 25/02/2021 11:30 ngày 25/02/2021 Thi công vệ sinh MBA tại trạm, xử lý chuyển đổi xà trạm và xà sứ đỡ dây tại trạm T.11BHoãn
ĐL Cam Ranh CC43011CT.11C - (14)*07:30 ngày 25/02/2021 10:00 ngày 25/02/2021 Thi công hoán đổi xà tại trạm T.11A và T.11BHoãn
ĐL Cam Ranh CC43011DT.11D - (14)07:30 ngày 25/02/2021 10:00 ngày 25/02/2021 Thi công hoán đổi xà tại trạm T.11A và T.11BHoãn
ĐL Cam Ranh CC43011ET.11E - (14)07:30 ngày 25/02/2021 10:00 ngày 25/02/2021 Thi công hoán đổi xà tại trạm T.11A và T.11BHoãn
ĐL Cam Ranh CD430115XN gỗ Cam Ranh07:30 ngày 25/02/2021 10:00 ngày 25/02/2021 Thi công hoán đổi xà tại trạm T.11A và T.11BHoãn
ĐL Cam Ranh CD430412Cty CP Suối Khoáng Cam Ranh07:30 ngày 25/02/2021 10:00 ngày 25/02/2021 Thi công hoán đổi xà tại trạm T.11A và T.11BHoãn
ĐL Cam Ranh CD430423Nguyễn Ngọc Hội - kho đông lạnh07:30 ngày 25/02/2021 10:00 ngày 25/02/2021 Thi công hoán đổi xà tại trạm T.11A và T.11BHoãn
ĐL Nha Trang BC530449Trạm T.449 - Khu tái định cư Đất Lành16:50 ngày 25/02/2021 17:00 ngày 25/02/2021 Thao tác Đóng 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530450Trạm T.450 - Khu tái định cư Đất Lành16:50 ngày 25/02/2021 17:00 ngày 25/02/2021 Thao tác Đóng 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53054ATrạm T.54A - Đất Lành - Vĩnh Thái16:50 ngày 25/02/2021 17:00 ngày 25/02/2021 Thao tác Đóng 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530307Trạm T.307-Làng BTST Giáng Hương-ĐLanh VT16:50 ngày 25/02/2021 17:00 ngày 25/02/2021 Thao tác Đóng 03 FCO tại cột 487TTNT_73Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục