Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 25/6

16:24' - 24/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 25/6.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 25/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC53024A020024A--|--Chung cư số 2 LHP-(441A cũ)06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53024B020024B--|--Chung cư số 2 LHP(441B cũ)06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530403Trạm 403-khu Dân cư 2 Lê Hồng Phong06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53079BTrạm 79B - Khóm Máy nước06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53096ATrạm 96A -Đồng Nai06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53096BTrạm 96 B -Đồng Nai .06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530125Cty Phụ liệu may Lê Hồng Phong06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530142Trạm 142-CTCP Xe hàng KH-02 LHPhong06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530228Cty CP Xây lắp KH -Lê Hồng Phong06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530229Cty CP Phụ liệu may - Lê Hồng Phong06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530547Trạm T.547 - DNTN Nguyễn Trung Dũng06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53229BCty CP phụ liệu may Nha Trang06:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Thay đầu cáp ngầm trạm T.24AB tại cột 477MVO/10-6. - Thay FCO nhánh rẽ vào trạm T.229AB tuyến 477 tại cột 371-477MVO/12. - Thay thu lôi Van trạm T.96A trạ cột 477MVO/4-13Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530093Trạm 93 -Vĩnh Hiệp07:00 ngày 25/06/2020 15:00 ngày 25/06/2020 - Đấu nối, san công tơ từ lưới cũ sang lưới XDM mới trạm T.93AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041CTrạm 41C -ngay chắn đường sắt Hg lộ 4507:00 ngày 25/06/2020 17:00 ngày 25/06/2020 - Lắp dựng trụ tạm LT12m để thu hồi trụ 475-MVO/24-27-4. - Sang dây trung hạ áp tại trụ 475-MVO/24-27-4 sang trụ lắp dựng mới.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041ET.41E-Phường Ngọc Hiệp07:00 ngày 25/06/2020 17:00 ngày 25/06/2020 - Lắp dựng cột tạm LT12m để thu hồi cột 475-E27/24-27-4. - Sang dây trung hạ áp tại cột 475-E27/24-27-4 sang cột lắp dựng mới.Hoãn
ĐL Nha Trang BC53041HTrạm T.41H - Chùa Đào Viên07:00 ngày 25/06/2020 17:00 ngày 25/06/2020 - Lắp dựng trụ tạm LT12m để thu hồi trụ 475-MVO/24-27-4. - Sang dây trung hạ áp tại trụ 475-MVO/24-27-4 sang trụ lắp dựng mới.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041LTrạm T.41L - Ngọc Hiệp07:00 ngày 25/06/2020 17:00 ngày 25/06/2020 - Lắp dựng cột tạm LT12m để thu hồi cột 475-E27/24-27-4. - Sang dây trung hạ áp tại cột 475-E27/24-27-4 sang cột lắp dựng mới.Hoãn
ĐL Nha Trang BC53041MTrạm T.41M - Ngọc Hiệp07:00 ngày 25/06/2020 17:00 ngày 25/06/2020 - Lắp dựng cột tạm LT12m để thu hồi cột 475-E27/24-27-4. - Sang dây trung hạ áp tại cột 475-E27/24-27-4 sang cột lắp dựng mới.Hoãn
ĐL Diên Khánh HC430007T.07 -Xã Khánh Bình07:00 ngày 25/06/2020 16:00 ngày 25/06/2020 Thi công Hạng mục công trình hoàn thiện lưới điện hạ áp T.07 Khánh BìnhĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53350BTrạm công cộng 350B Đại Lãnh07:00 ngày 25/06/2020 17:00 ngày 25/06/2020 Hoàn thiện lưới hạ áp trạm 2D.050BĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530022TRẠM 22 PHƯỚC ĐỒNG07:00 ngày 25/06/2020 17:00 ngày 25/06/2020 Tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.22 (Giảm TTĐN trạm T.22)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53H065Trạm 8104B07:30 ngày 25/06/2020 10:00 ngày 25/06/2020 Xử lý độ võng từ cột 477NTH_125/36 đến cột 477NTH_125/37Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD138833Cảng Hòn Khói07:30 ngày 25/06/2020 10:00 ngày 25/06/2020 Xử lý độ võng từ cột 477NTH_125/36 đến cột 477NTH_125/37Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538823Hải đội 302- CS Biển 307:30 ngày 25/06/2020 10:00 ngày 25/06/2020 Xử lý độ võng từ cột 477NTH_125/36 đến cột 477NTH_125/37Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538827CS nuôi trồng thủy sản Văn Lộc07:30 ngày 25/06/2020 10:00 ngày 25/06/2020 Xử lý độ võng từ cột 477NTH_125/36 đến cột 477NTH_125/37Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538832CS thủy sản Văn Đô07:30 ngày 25/06/2020 10:00 ngày 25/06/2020 Xử lý độ võng từ cột 477NTH_125/36 đến cột 477NTH_125/37Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53H067Hải đội 30207:30 ngày 25/06/2020 10:00 ngày 25/06/2020 Xử lý độ võng từ cột 477NTH_125/36 đến cột 477NTH_125/37Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530087Trạm 87 - Diên Sơn07:30 ngày 25/06/2020 12:00 ngày 25/06/2020 Xử lý khoảng cách pha- đất khoảng cột 477-E29/119-15 đến 477-E29/119-17 giải quyết đơn thư khách hàng xây nhà ởĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530328Trạm 328 - Diên Sơn07:30 ngày 25/06/2020 12:00 ngày 25/06/2020 Xử lý khoảng cách pha- đất khoảng cột 477-E29/119-15 đến 477-E29/119-17 giải quyết đơn thư khách hàng xây nhà ởĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530337Công ty TNHH TM & DV Bạch Việt07:30 ngày 25/06/2020 09:00 ngày 25/06/2020 Thay TI định kỳ T.337Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53037BBa làng 208:00 ngày 25/06/2020 11:30 ngày 25/06/2020 San dây hạ áp T.37BĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD53378BXN Chế Biến Song Mây09:30 ngày 25/06/2020 10:30 ngày 25/06/2020 Thay TI định kỳ T.378BĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530347Công Ty TNHH Thiên Phú10:30 ngày 25/06/2020 11:30 ngày 25/06/2020 Thay TI định kỳ T.347Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530567Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Trúc11:30 ngày 25/06/2020 13:30 ngày 25/06/2020 Thay TI định kỳ T.567Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục