Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 27/12

10:00' - 26/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 27/12.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 27/12 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Ninh HòaDC428059Chánh Thanh - Ninh Thọ06:00 ngày 27/12/2021 17:00 ngày 27/12/2021 Dựng cột dưới đường dây, lắp đặt xà, sứ, kéo mới dây chống sét từ cột 475NTH_45 đến cột 475NTH_61Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438060Bình Sơn - Ninh Thọ06:00 ngày 27/12/2021 17:00 ngày 27/12/2021 Dựng cột dưới đường dây, lắp đặt xà, sứ, kéo mới dây chống sét từ cột 475NTH_45 đến cột 475NTH_61Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438116Ninh Diêm 306:00 ngày 27/12/2021 17:00 ngày 27/12/2021 Dựng cột dưới đường dây, lắp đặt xà, sứ, kéo mới dây chống sét từ cột 475NTH_45 đến cột 475NTH_61Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514299Phụng Cang - Ninh Hưng06:00 ngày 27/12/2021 15:30 ngày 27/12/2021 Thay dây 3 AAAWBCC-185 bằng dây ACWBCC-185 tuyến 471NIHO từ cột 471NIHO_65 đến 471NIHO_99 dài 2010m. (SLC22NH04) Thay sứ đỡ XT 471NIHO tại các VT: 26; 45; 50/3/1. (SLC22NH04)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC51G091Ninh Long06:00 ngày 27/12/2021 17:00 ngày 27/12/2021 Dựng cột dưới đường dây, lắp đặt xà, sứ, kéo mới dây chống sét từ cột 475NTH_45 đến cột 475NTH_61Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524232PĐ Ninh Lộc 506:00 ngày 27/12/2021 15:30 ngày 27/12/2021 Thay dây 3 AAAWBCC-185 bằng dây ACWBCC-185 tuyến 471NIHO từ cột 471NIHO_65 đến 471NIHO_99 dài 2010m. (SLC22NH04) Thay sứ đỡ XT 471NIHO tại các VT: 26; 45; 50/3/1. (SLC22NH04)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524233PĐ Ninh Lộc 706:00 ngày 27/12/2021 15:30 ngày 27/12/2021 Thay dây 3 AAAWBCC-185 bằng dây ACWBCC-185 tuyến 471NIHO từ cột 471NIHO_65 đến 471NIHO_99 dài 2010m. (SLC22NH04) Thay sứ đỡ XT 471NIHO tại các VT: 26; 45; 50/3/1. (SLC22NH04)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524234PĐ Ninh Lộc 606:00 ngày 27/12/2021 15:30 ngày 27/12/2021 Thay dây 3 AAAWBCC-185 bằng dây ACWBCC-185 tuyến 471NIHO từ cột 471NIHO_65 đến 471NIHO_99 dài 2010m. (SLC22NH04) Thay sứ đỡ XT 471NIHO tại các VT: 26; 45; 50/3/1. (SLC22NH04)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524298Mỹ Lợi - Ninh Hưng06:00 ngày 27/12/2021 15:30 ngày 27/12/2021 Thay dây 3 AAAWBCC-185 bằng dây ACWBCC-185 tuyến 471NIHO từ cột 471NIHO_65 đến 471NIHO_99 dài 2010m. (SLC22NH04) Thay sứ đỡ XT 471NIHO tại các VT: 26; 45; 50/3/1. (SLC22NH04)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524856Phước mỹ - Ninh Hưng06:00 ngày 27/12/2021 15:30 ngày 27/12/2021 Thay dây 3 AAAWBCC-185 bằng dây ACWBCC-185 tuyến 471NIHO từ cột 471NIHO_65 đến 471NIHO_99 dài 2010m. (SLC22NH04) Thay sứ đỡ XT 471NIHO tại các VT: 26; 45; 50/3/1. (SLC22NH04)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53052CTrạm F052C CTB06:30 ngày 27/12/2021 07:00 ngày 27/12/2021 Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53053BTrạm F053B Cam Thành Bắc06:30 ngày 27/12/2021 07:00 ngày 27/12/2021 Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F043Trạm F043 Tập Thể Lữ 10106:30 ngày 27/12/2021 07:00 ngày 27/12/2021 Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F052Trạm F052 Tân Quý - CTB06:30 ngày 27/12/2021 07:00 ngày 27/12/2021 Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53F053Trạm F053 Tân Phú - CTB06:30 ngày 27/12/2021 07:00 ngày 27/12/2021 Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC510060Trạm 60 Trảng É Phước Đồng07:00 ngày 27/12/2021 14:00 ngày 27/12/2021 Xử lý tiếp xúc, xiết kẹp xuyên, lèo trung áp tuyến 471-BTAĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530007Trạm 07 Đường Trần Nam Trung -Phước Đồng07:00 ngày 27/12/2021 14:00 ngày 27/12/2021 Xử lý tiếp xúc, xiết kẹp xuyên, lèo trung áp tuyến 471-BTAĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530019Trạm 19 Phước Đồng07:00 ngày 27/12/2021 14:00 ngày 27/12/2021 Xử lý tiếp xúc, xiết kẹp xuyên, lèo trung áp tuyến 471-BTAĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530029Trạm 29 Phước Đồng07:00 ngày 27/12/2021 14:00 ngày 27/12/2021 Xử lý tiếp xúc, xiết kẹp xuyên, lèo trung áp tuyến 471-BTAĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530030CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN T.3007:00 ngày 27/12/2021 14:00 ngày 27/12/2021 Xử lý tiếp xúc, xiết kẹp xuyên, lèo trung áp tuyến 471-BTAĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục