Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 3/8

10:35' - 02/08/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 3/8.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 3/8 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC530050Trạm 50 - Diên sơn06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC530067Trạm 67 - Diên Điền06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC530085Trạm 85 - Diên Sơn06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC530086Trạm 86 - Diên sơn06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC530097Trạm 97 - Diên Điền06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC530098Trạm 98 - Diên Điền06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC530171Trạm 171 - Diên Điền06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC530327Trạm 327 - Diên Sơn06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC530364Trạm 364 - Diên Điền06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC530385Trạm 385 - Diên Điền06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC53067CTrạm 67C - Diên Điền06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC53097BTrạm 97B - Diên Điền06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC53175BTrạm 175B - Diên Sơn06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Diên Khánh EC53385BTrạm 385B - Diên Điền06:00 ngày 03/08/2021 17:00 ngày 03/08/2021 -Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 474-E29 (từ vị trí 474-E29/68-11 đến 474-E29/68-31 và từ 474-E29/68-31 vị trí 474-E29/68-31-11) -Di dời trụ vị trí 474T2NTR_68/31AHoãn
ĐL Cam Lâm KC53M161Trạm M161 Suối Tân07:00 ngày 03/08/2021 16:00 ngày 03/08/2021 Cải tạo dây hạ áp lộ A trạm T.M161; tách lưới san tải trạm T.M161 sang T.M161BĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53004ATrạm T.04A -Trần Phú07:30 ngày 03/08/2021 11:00 ngày 03/08/2021 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.04AHoãn

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục