Khánh Hòa chi 95 tỷ đồng phát triển vùng sản xuất muối hiện đại

07:08' - 02/08/2021
BNEWS UBND Khánh Hòa vừa có đề án nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, địa phương sẽ dành 95 tỷ đồng với mục tiêu đầu tư phát triển sản xuất muối theo hướng tập trung, quy mô lớn, hình thành vùng sản xuất muối công nghiệp với công nghệ hiện đại.

Đồng thời, gắn sản xuất với chế biến, thu hồi các sản phẩm sau muối, phát triển các ngành kinh tế khác, phát triển ngành muối phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả tỉnh.
Trong nguồn vốn nói trên, có 60 tỷ đồng từ hỗ trợ của Trung ương, ngân sách địa phương đầu tư gần 18 tỷ đồng. Phần còn lại là đóng góp từ xã hội hóa, tập trung đầu tư chủ yếu trong giai đoạn 2021 - 2024.
Tỉnh Khánh Hòa xác định mục tiêu sẽ giảm dần diện tích muối hiện nay từ 1.042 ha xuống duy trì ở mức 710 ha vào năm 2030; trong đó, diện tích sản xuất quy mô công nghiệp 587 ha, đạt sản lượng 95.000 tấn/năm và diện tích sản xuất thủ công 123 ha, sản lượng đạt 17.000 tấn/năm; trong đó, có từ 40-50ha sản xuất muối sạch, đạt chất lượng cao.
Theo đề án, tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng vùng sản xuất muối thủ công và công nghiệp; nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất muối theo hướng cơ giới hóa, hiện đại hóa, đồng bộ các khâu từ cung cấp nước biển đến thu hoạch.
Nhiệm vụ chi tiết của đề án bao gồm: quy hoạch lại đồng muối; thiết kế, đầu tư, cải tạo nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng đồng muối, nâng cao năng lực sản xuất muối; tổ chức lại sản xuất, phát triển hợp tác xã diêm nghiệp; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực sản xuất muối.
Trong khuôn khổ đề án sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của 3 hợp tác xã diêm nghiệp, thực hiện chính sách hỗ trợ để phát triển các dịch vụ cung cấp vật tư, tiêu thụ sản phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác của diêm dân.

Cùng đó, chuyển giao ứng dụng, tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến muối nhằm nâng cao giá trị sản xuất và chế biển muối. Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ, chính sách khuyến diêm và tạo điều kiện cho diêm dân vay vốn sản xuất, cải tạo đồng muối, mua sắm trang thiết bị.
Hiện nay, với diện tích sản xuất trên 1.040 ha, tập trung tại thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, sản lượng muối của tỉnh Khánh Hòa đạt trên dưới 92.000 tấn/ năm; trong đó, có khoảng 405 ha sản xuất muối thủ công, chiếm 39% tổng diện tích sản xuất muối cà tỉnh, năng suất bình quân từ 60-62 tấn/ha/năm.
Tham gia sản xuất muối gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân và hộ diêm dân; các đơn vị đều áp dụng phương pháp sản xuất muối truyền thống.
Đối với sản xuất muối quy mô công nghiệp có diện tích 637 ha do hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần muối Khánh Hòa và Công ty cổ phần muối Cam Ranh đầu tư và tổ chức sản xuất, kinh doanh, năng xuất bình quân từ 100 - 120 tấn/ha/năm. Ngoài muối hạt, các đơn vị này các thu các sản phẩm như thạch cao, nước ót.
Sản phẩm muối của Khánh Hòa hiện được tiêu thụ tại thị trường các tỉnh phía Bắc, chiếm 50%/tổng sản lượng, Tây Nguyên 20% và miền Nam 20%, còn lại được tiêu thụ tại địa phương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục