Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 30/12

08:12' - 29/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 30/12.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 30/12 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Ninh HòaDC418015PĐ Ninh An 0106:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418016PĐ Ninh An 0206:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418017PĐ Ninh An 1206:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418018PĐ Ninh An 1306:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418019PĐ Ninh An 1406:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418020PĐ Ninh An 0306:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418021PĐ Ninh An 1906:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418022PĐ Ninh An 1806:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418023PĐ Ninh An 1506:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418025PĐ Ninh An 2006:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418026PĐ Ninh An 1706:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418027PĐ Ninh An 0406:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418028PĐ Ninh An 0506:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418029PĐ Ninh An 2106:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418030PĐ Ninh An 22 (Ninh Sơn )06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418031PĐ Ninh An 23 ( Ninh Sơn )06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418033PĐ Ninh An 2506:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418035PĐ Ninh An 26( Ninh Sơn )06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418036PĐ Ninh An 07 ( Ninh Sơn )06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418037PĐ Ninh An 27 ( Ninh Sơn )06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418038PĐ Ninh An 28 ( Ninh Sơn )06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418039PĐ Ninh An 08 ( Ninh Sơn )06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418040PĐ Ninh An 29 ( Ninh Sơn )06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418041PĐ Ninh An 09 ( Ninh Sơn )06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418048PĐ Ninh Đông 0606:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53H087Cty TNHH tự động hóa Tiến Phát 06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53H088Hải đoàn 3206:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53K002Nhà máy SEYOUNG - Hòa hiệp06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53L004Cty CP năng lượng sinh học Bình Khánh06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53L005Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nam Vân Phong06:00 ngày 30/12/2021 12:00 ngày 30/12/2021 Bảo dưỡng trạm 110kV Ninh ThủyĐã duyệt
ĐL Cam Ranh GD53T107Trạm T.107 Trường Trung cấp Nghề08:00 ngày 30/12/2021 15:00 ngày 30/12/2021 Lắp đặt thiết bị đóng cắt và hoàn thiện cải tạo đường dây.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GD53T109Trạm T.109 Trung Tâm Viển Thông08:00 ngày 30/12/2021 15:00 ngày 30/12/2021 Lắp đặt thiết bị đóng cắt và hoàn thiện cải tạo đường dây.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GD53T112Trạm T.112 DNTN Phương đài08:00 ngày 30/12/2021 15:00 ngày 30/12/2021 Lắp đặt thiết bị đóng cắt và hoàn thiện cải tạo đường dây.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GD53T113Trạm T.113 CTy TNHH Chế biến dăm gỗ Đại Thắng08:00 ngày 30/12/2021 15:00 ngày 30/12/2021 Lắp đặt thiết bị đóng cắt và hoàn thiện cải tạo đường dây.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GD53T114Trạm T.114 Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn08:00 ngày 30/12/2021 15:00 ngày 30/12/2021 Lắp đặt thiết bị đóng cắt và hoàn thiện cải tạo đường dây.Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục