Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 30/7

10:34' - 29/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 30/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 30/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh Hải IC530304T.304_Văn Đăng - Vĩnh Lương06:30 ngày 30/07/2020 16:30 ngày 30/07/2020 Đấu nối hạ áp, tách lưới san tải, San nhánh rẽ công tơ và thu hồi dây hiện có, Thu hồi cột BTLT hiện cóĐã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53303AT.303A_UBND XÃ VĨNH LƯƠNG06:30 ngày 30/07/2020 16:30 ngày 30/07/2020 Đấu nối hạ áp, tách lưới san tải, San nhánh rẽ công tơ và thu hồi dây hiện có, Thu hồi cột BTLT hiện cóĐã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53303BT.303B_Vĩnh Lương06:30 ngày 30/07/2020 16:30 ngày 30/07/2020 Đấu nối hạ áp, tách lưới san tải, San nhánh rẽ công tơ và thu hồi dây hiện có, Thu hồi cột BTLT hiện cóĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001BTrạm 01B -Vĩnh Ngọc07:00 ngày 30/07/2020 14:00 ngày 30/07/2020 + Di dời cột điện hạ áp cột A.02D/1-5 thuộc trạm T.02D. Giải quyết đơn thư KHĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001ETrạm 01E -Vĩnh Ngọc07:00 ngày 30/07/2020 14:00 ngày 30/07/2020 + Di dời cột điện hạ áp cột A.02D/1-5 thuộc trạm T.02D. Giải quyết đơn thư KHĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413017Trạm công cộng 10 Vạn Long07:00 ngày 30/07/2020 17:00 ngày 30/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413018Trạm công cộng 11 Vạn Long07:00 ngày 30/07/2020 17:00 ngày 30/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413019Trạm công cộng 12 Vạn Long07:00 ngày 30/07/2020 17:00 ngày 30/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413020Trạm công cộng 13 Vạn Long07:00 ngày 30/07/2020 17:00 ngày 30/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC413021Trạm công cộng 09 Vạn Khánh07:00 ngày 30/07/2020 17:00 ngày 30/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD433024Trường THPT Tô Văn Ơn07:00 ngày 30/07/2020 17:00 ngày 30/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD533563Trạm chuyên dùng Cơ sở NTTS Đinh Văn Thiết07:00 ngày 30/07/2020 17:00 ngày 30/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ 473VGI/64-44 đến 64-72Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53035Eđường Soviga (cũ)- Vĩnh Hải07:00 ngày 30/07/2020 08:45 ngày 30/07/2020 Xử lý tiếp xúc trạm T.35EĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524808Ninh Tân 408:00 ngày 30/07/2020 13:00 ngày 30/07/2020 Từ cột 478-E24/78-135 đến cột 478-E24/78-139: Cải tạo 2xAC50 thành 3xAC50_235m, lắp chụp đầu cột, đấu nối TBA T4807B CTXD20NHO0101).Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53D099Cty TNHH SEVEN FARM08:00 ngày 30/07/2020 13:00 ngày 30/07/2020 Từ cột 478-E24/78-135 đến cột 478-E24/78-139: Cải tạo 2xAC50 thành 3xAC50_235m, lắp chụp đầu cột, đấu nối TBA T4807B CTXD20NHO0101).Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53054DSONG THUỶ09:00 ngày 30/07/2020 10:00 ngày 30/07/2020 Xử lý tiếp xúc trạm T.54DĐã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530003T.03 - Lạc Thiện10:15 ngày 30/07/2020 11:30 ngày 30/07/2020 Xử lý tiếp xúc trạm T.03Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514443PĐ Ninh Đông 1111:30 ngày 30/07/2020 12:15 ngày 30/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 473NIHO_31/35 ngăn ngừa sự cốĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514455Phú Văn - Ninh Trung11:30 ngày 30/07/2020 12:15 ngày 30/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 473NIHO_31/35 ngăn ngừa sự cốĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524442PĐ Ninh Đông 1011:30 ngày 30/07/2020 12:15 ngày 30/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 473NIHO_31/35 ngăn ngừa sự cốĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534414Thạch Sơn - Ninh Trung11:30 ngày 30/07/2020 12:15 ngày 30/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 473NIHO_31/35 ngăn ngừa sự cốĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534444PĐ Ninh Đông 0111:30 ngày 30/07/2020 12:15 ngày 30/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 473NIHO_31/35 ngăn ngừa sự cốĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534450TT Ninh Hòa 6B11:30 ngày 30/07/2020 12:15 ngày 30/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 473NIHO_31/35 ngăn ngừa sự cốĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53F045Trạm 4414B Tân Ninh, Ninh Trung11:30 ngày 30/07/2020 12:15 ngày 30/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 473NIHO_31/35 ngăn ngừa sự cốĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53F047Trạm 4408B Ninh Đông11:30 ngày 30/07/2020 12:15 ngày 30/07/2020 Thay bulon xà tại vị trí 473NIHO_31/35 ngăn ngừa sự cốĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục