Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 7/7

16:30' - 06/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 7/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 7/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC510107Trạm 107 - Diên Lạc05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510108Trạm 108 - Diên Lạc05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510109Trạm 109 - Diên Lạc05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510114Trạm 114 - Diên Lạc05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510115Trạm 115 - Diên Lạc05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510116Trạm 116 - Diên Lạc05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510117Trạm 117 - Diên Lạc05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510118Trạm 118 - Diên Lạc05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510119Trạm 119 - Diên Lạc05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510166Trạm 166 - Diên Lâm05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510167Trạm 167 - Diên Lâm05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510168Trạm 168 - Diên Lâm05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510169Trạm 169 - Diên Lâm05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510186Trạm 186 - Diên Thạnh05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510187Trạm 187 - Diên Thạnh05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53110BTrạm 110B - Diên Lạc05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED510270Trạm 270 - Phan thị Oanh05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED510497Trạm 497 - Trần thị Kim Ánh05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED510504Trạm 504 - Phòng QLĐT Diên Khánh05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530022Trạm 22 - CTCP CB Gỗ Việt Đức05:00 ngày 07/07/2020 07:00 ngày 07/07/2020 Thay MBA nguồn, cáp điều khiển và cáp nguồn, xử lý tiếp xúc DCL tại cột 471-E32-474-E29/52-7 Xử lý tiếp xúc lèo VT 471-E32/07Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC410187T.187 - (12)06:30 ngày 07/07/2020 11:30 ngày 07/07/2020 Thay dây chằng néo và lắp chụp SiliconĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4110PDT.10CPD -(12)06:30 ngày 07/07/2020 11:30 ngày 07/07/2020 Thay dây chằng néo và lắp chụp SiliconĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4112PDT.12CPD -(11)06:30 ngày 07/07/2020 11:30 ngày 07/07/2020 Thay dây chằng néo và lắp chụp SiliconĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4114PDT.14CPD -(12)06:30 ngày 07/07/2020 11:30 ngày 07/07/2020 Thay dây chằng néo và lắp chụp SiliconĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4115PDT.15CPD -(12)06:30 ngày 07/07/2020 11:30 ngày 07/07/2020 Thay dây chằng néo và lắp chụp SiliconĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC411CPDT.1CPD -(12)06:30 ngày 07/07/2020 11:30 ngày 07/07/2020 Thay dây chằng néo và lắp chụp SiliconĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4120PDT.20CPD (11)06:30 ngày 07/07/2020 11:30 ngày 07/07/2020 Thay dây chằng néo và lắp chụp SiliconĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4121PDT.21CPD -(12)06:30 ngày 07/07/2020 11:30 ngày 07/07/2020 Thay dây chằng néo và lắp chụp SiliconĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4122PDT.22CPD -(12)06:30 ngày 07/07/2020 11:30 ngày 07/07/2020 Thay dây chằng néo và lắp chụp SiliconĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4123CPT.11BCP (11)06:30 ngày 07/07/2020 11:30 ngày 07/07/2020 Thay dây chằng néo và lắp chụp SiliconĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534347Tiên du - Ninh Phú07:00 ngày 07/07/2020 16:00 ngày 07/07/2020 Dựng cột, lắp xà cải tạo NR 472NIHO_85 từ VT 85-43 đến 85-60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53A090Hội Thành_Ninh Phú07:00 ngày 07/07/2020 16:00 ngày 07/07/2020 Dựng cột, lắp xà cải tạo NR 472NIHO_85 từ VT 85-43 đến 85-60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53A092Tiên Du_Ninh Phú07:00 ngày 07/07/2020 16:00 ngày 07/07/2020 Dựng cột, lắp xà cải tạo NR 472NIHO_85 từ VT 85-43 đến 85-60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC53A108Trạm 4211B Ninh Phú07:00 ngày 07/07/2020 16:00 ngày 07/07/2020 Dựng cột, lắp xà cải tạo NR 472NIHO_85 từ VT 85-43 đến 85-60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534306Du Lịch suối Hoa Lan07:00 ngày 07/07/2020 16:00 ngày 07/07/2020 Dựng cột, lắp xà cải tạo NR 472NIHO_85 từ VT 85-43 đến 85-60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD5343150404315--|--Công Ty TNHH Trần Lê gia Trang07:00 ngày 07/07/2020 16:00 ngày 07/07/2020 Dựng cột, lắp xà cải tạo NR 472NIHO_85 từ VT 85-43 đến 85-60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD5343210404321--|--TTVT Ninh Hoà07:00 ngày 07/07/2020 16:00 ngày 07/07/2020 Dựng cột, lắp xà cải tạo NR 472NIHO_85 từ VT 85-43 đến 85-60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534325Cty CP DV-PT-NT Thuỷ Sản Tín Mỹ07:00 ngày 07/07/2020 16:00 ngày 07/07/2020 Dựng cột, lắp xà cải tạo NR 472NIHO_85 từ VT 85-43 đến 85-60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53E001Cty CP du lịch Phát Đạt07:00 ngày 07/07/2020 16:00 ngày 07/07/2020 Dựng cột, lắp xà cải tạo NR 472NIHO_85 từ VT 85-43 đến 85-60Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53E002Cty CP du lịch và dịch vụ Hòa Phát07:00 ngày 07/07/2020 16:00 ngày 07/07/2020 Dựng cột, lắp xà cải tạo NR 472NIHO_85 từ VT 85-43 đến 85-60Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530355Công Ty CP Phụ liệu may Nha Trang10:00 ngày 07/07/2020 11:00 ngày 07/07/2020 Thí nhiệm định kỳ trạm T.355Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC530356Khu Chung cư An Bình11:00 ngày 07/07/2020 12:00 ngày 07/07/2020 Thí nhiệm định kỳ trạm T.356Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530122Phân đoạn Đầu máy NT11:30 ngày 07/07/2020 12:00 ngày 07/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530162TT Văn hóa Tỉnh -46 Tran phu11:30 ngày 07/07/2020 12:00 ngày 07/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530462T.462-Khu Đô Thị VCN Phước Hải11:30 ngày 07/07/2020 12:00 ngày 07/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530464Trạm T.464-Khu Đô Thị VCN Phước Hải11:30 ngày 07/07/2020 12:00 ngày 07/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD53110GTrạm T.110G - Khu nhà ở Quân đội11:30 ngày 07/07/2020 12:00 ngày 07/07/2020 Thay công tơ tổng các trạm biến áp bằng công tơ 2 chiều phục vụ đo đếm điện mặt trờiĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục