Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 9/9

12:30' - 08/09/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 9/9.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 9/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC53061ATrạm 61A -Nguyễn Chánh06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BC53061BTrạm 61B -Hoàng Hoa Thám06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BC53061CTrạm 61C -Hoàng Hoa Thám -Lý Tự Trọng06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BC53061DTrạm 61D-Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BC53061ETrạm T.61E - Lý Tự trọng06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BC53061GTrạm T.61G - Hoàng Hoa Thám06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BC53092BTrạm 92B -Đinh Tiên Hoàng06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BD530133CT TNHH MTV QL Đường sắt Phú Khánh-2 Đinh Tiên Hoàng06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BD530163Kho bạc Nhà Nước Tỉnh 06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BD530166BCH bộ đội BP tỉnh 06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BD530168Trạm 168 - cấp điện cho ngã 706:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BD530169Cty Hoa Đà-10/1 Lý Tự Trọng06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BD530200Trạm 200-Khu Liên cơ Y Tế 06 Lý Tự Trọng06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BD530207Cty Tư vấn XD điện 4 06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BD530279T.279-Tòa Giám Mục Nha Trang-22 TPhu06:00 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay sứ trung áp tuyến 474-MVO từ VT27-2. Thay CSV tại các TBA T.61B, T.61C, T.61D, T.61E, T.432B, T.169. Thay xà néo tại VT27-10. TNĐK các TBA T.61A, T.61D, T.92B, T.166, T.200, T.423, T.432B, tụ bù VT27-3-11Hoãn
ĐL Nha Trang BC53130BTram T.130B - Ngọc Thảo07:00 ngày 09/09/2020 15:00 ngày 09/09/2020 Lắp đặt HCD, sang NRCT trạm T.130B từ cột A-13B/4 đến cột A130B/10Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410036T.36 - Xã Khánh Thượng07:00 ngày 09/09/2020 16:00 ngày 09/09/2020 Thi công thay bu lon rỉ sét thuộc nhánh rẽ 471TG.F6C/223-10 từ trụ 471TG.F6C/223-10-1 đến trụ 471TG.F6C/223-10-41Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC410069T.69 - Xã Khánh Thượng07:00 ngày 09/09/2020 16:00 ngày 09/09/2020 Thi công thay bu lon rỉ sét thuộc nhánh rẽ 471TG.F6C/223-10 từ trụ 471TG.F6C/223-10-1 đến trụ 471TG.F6C/223-10-41Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HC430037T.37 - Xã Giang Ly07:00 ngày 09/09/2020 16:00 ngày 09/09/2020 Xí nghiệp XLCN thi công kéo dây tăng cường 2AV50 -570m thuộc công trình XdCB CTXD20DKH0217 hoàn thiện lưới điện hạ áp T.35Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410163Trạm 163 - Diên Lâm07:30 ngày 09/09/2020 09:30 ngày 09/09/2020 Thay FCO, CSV vận hành lâu năm vị trí 473TC.F6B/71-2 (T.163)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530383Trạm 383 - UBND Xã Diên Đồng15:30 ngày 09/09/2020 17:00 ngày 09/09/2020 Thay FCO, CSV vận hành lâu năm vị trí 473TC.F6B/108B-7ab (T.383)Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z836Hệ Thống Điện Chiếu Sáng KCN Suối Dầu16:30 ngày 09/09/2020 18:00 ngày 09/09/2020 Dựng trụ trung thế, lắp đặt xà sứ, đấu nối trung thế từ vị trí 476SDA_22/12 đến 476SDA_22/13Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z841Chi Nhánh Công Ty CP Thủy Sản Bạc Liêu16:30 ngày 09/09/2020 18:00 ngày 09/09/2020 Dựng trụ trung thế, lắp đặt xà sứ, đấu nối trung thế từ vị trí 476SDA_22/12 đến 476SDA_22/13Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z858Công ty TNHH Nhật Nam16:30 ngày 09/09/2020 18:00 ngày 09/09/2020 Dựng trụ trung thế, lắp đặt xà sứ, đấu nối trung thế từ vị trí 476SDA_22/12 đến 476SDA_22/13Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53Z876Trạm Z876 - Công ty TNHH chế biến thực phẩm IL SHIN16:30 ngày 09/09/2020 18:00 ngày 09/09/2020 Dựng trụ trung thế, lắp đặt xà sứ, đấu nối trung thế từ vị trí 476SDA_22/12 đến 476SDA_22/13Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục