1. >

Lợi nhuận của MWG tăng tới 30%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018.

Lợi nhuận của MWG tăng tới 30%

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu thuần tăng 12% lên 21.038 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm giúp lợi nhuận gộp tăng 10% lên 3.753 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng thêm 470 tỷ lên 2.450 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm gần 20 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng thêm 45 tỷ đồng.

Kết quả, MWG báo lợi nhuận trước thuế 919 tỷ đồng, tăng trưởng 25%. Lợi nhuận sau thuế tăng 21% lên 693 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của công ty tăng 30% lên 86.516 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 30% đạt 2.880 tỷ đồng. EPS ghi nhận 6.689 đồng.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhà đầu tư trạm thu phí BOT Cầu Rác (tỉnh Hà Tĩnh) trên Quốc lộ 1A tạm dừng thu phí để có cơ sở tính toán, chốt phương án tài chính của dự án.

ncif