Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 bộc lộ bất cập sau 3 năm thực thi

16:51' - 25/02/2019
BNEWS Ngày 25/2, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.
Ngày 25/2/2019, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán Nhà nước năm 2015. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN

Gần 100 đại biểu của 12 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, các đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan, các trường đại học, viện nghiên cứu... đã tham dự hội thảo.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, nhấn mạnh: Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm toán nhà nước theo hướng thể chế hóa quy định Điều 118 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, gắn với việc hội nhập quốc tế đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Sau hơn ba năm thi hành, Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 bộc lộ một số vướng mắc, bất cập đòi hỏi phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Trên cơ sở đó, ngày 27/11/2017, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch 07-KH/TW về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 được giao cho Đảng Đoàn Quốc hội lãnh đạo thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019.
Hội thảo đã đặt ra nhiều nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 như cần xem xét mối quan hệ phối hợp, phạm vi thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, bảo đảm hạn chế tối đa sự trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động thanh kiểm tra với hoạt động kiểm toán nhà nước; bổ sung quy định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán nhà nước trong phòng chống tham nhũng, giám định tư pháp… bảo đảm thống nhất đồng bộ giữa các luật liên quan; cần bổ sung quy định về chế tài với các hành vi vi phạm Luật Kiểm toán nhà nước của đơn vị được kiểm toán và của các tổ chức, cá nhân có liên quan; quyền khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kiểm toán nhà nước…
Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, đối tượng của Kiểm toán nhà nước là việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Cần có sự thống nhất trong nhận thức, cách hiểu về “việc quản lý, sử dụng”.

Bà Nguyễn Thị Thụy, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), đề cập tình hình giám định tư pháp ở nước ta hiện nay và một số vấn đề đặt ra đối với kiểm toán nhà nước về giám định tư pháp liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công nhằm phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế. 

Bà cho rằng việc phân định phạm vi, nội dung giám định giữa Kiểm toán nhà nước với một số bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan mà có sự giao thoa nhất định về nội dung, vấn đề cần xem xét, đánh giá, giám định như tài chính, ngân hàng… thì cần xác định xem Kiểm toán nhà nước nên được trưng cầu và thực hiện những loại vụ việc giám định nào để phát huy được những điểm mạnh, lợi thế của mình và đảm bảo không chồng chéo với các bộ, ngành có liên quan.
Hội thảo cũng đề cập một số quy định của pháp luật kiểm toán nhà nước trên thế giới có liên quan đến các vấn đề sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015; những kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam trong hoạt động kiểm toán thuế và thu thập thông tin điện tử; việc tăng cường phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ trong xây dựng kế hoạch và sử dụng kết quả thanh tra, kiểm toán, cần được đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục