PTT Trương Hòa Bình: Hoạt động Kiểm toán Nhà nước cần theo sát điều hành của Chính phủ

17:48' - 12/02/2019
BNEWS Ngày 12/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm và chúc Tết tại Kiểm toán Nhà nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt đầu Xuân với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Kiểm toán Nhà nước đạt được trong năm qua, đã góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Kiểm toán Nhà nước đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Cụ thể, kết quả xử lý tài chính năm 2018 là 89.600 tỷ đồng; kiến nghị tăng thu, giảm chi là 44.466 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay), tăng 18,39% so với năm 2017 (37.556 tỷ đồng); kiến nghị xử lý tài chính trong những năm qua đã được phần lớn các đơn vị chấp hành nghiêm túc.

Kết quả kiểm toán đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán...

Riêng năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế 115 văn bản nhằm bịt lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng nghìn tập thể và cá nhân; chuyển hồ sơ 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán sang Cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Phó Thủ tướng khẳng định, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước thời gian qua đã tạo được niềm tin với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân. Hoạt động hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước tiếp tục được mở rộng và tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, năm 2018 đánh dấu uy tín và sự phát triển lớn mạnh của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới, khi Kiểm toán Nhà nước Việt Nam vinh dự được lựa chọn là nước chủ nhà đăng cai Đại hội Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14.
Nhấn mạnh năm 2019 có ý nghĩa quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các ngành, các cấp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, Kiểm toán Nhà nước cần sáng tạo, chủ động hơn, kiên quyết hơn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cần quan tâm đến một số nội dung trọng tâm như sau: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 bảo đảm khoa học, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong hoạt động kiểm toán, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách.
* Nâng tầm các kết luận, kiến nghị thực sự có chất lượng
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, Kiểm toán Nhà nước khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, sớm trình cấp có thẩm quyền về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật một cách đầy đủ, hiệu quả, có chất lượng; chú trọng việc sửa đổi, bổ sung các quy trình, phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian kiểm toán gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước cần theo sát và phục vụ quá trình quản lý, điều hành của Chính phủ; nâng tầm các kết luận, kiến nghị thực sự có chất lượng tương xứng với địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Đồng thời, cán bộ Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Luôn quan tâm, coi trọng công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên Nhà nước; xây dựng được đội ngũ công chức đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng; biết trân trọng và lắng nghe phản hồi từ đối tượng kiểm toán, các cơ quan quản lý để kết luận kiểm toán là chuẩn mực, khách quan, đúng pháp luật và hoạt động kiểm toán ngày càng hoàn thiện.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, trên cương vị là Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước phải thể hiện rõ nét vai trò dẫn dắt, lãnh đạo hoạt động tổ chức ASOSAI hoàn thành xuất sắc Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021 và tham gia tích cực trong vai trò là thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2018-2024...

Kiểm toán Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục