1. >

Lùi thời hiệu thi hành Bộ luật Hình sự và một số Luật liên quan

Facebook Share

BNEWS.VN Sáng 30/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội lùi thời hiệu thi hành Bộ luật Hình sự và một số Luật liên quan.

Lùi thời hiệu thi hành Bộ luật Hình sự và một số Luật liên quan

 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung công bố Nghị quyết của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sáng 30/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội, lùi thời hiệu thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. 

Theo Nghị quyết này, thời hiệu thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 được lùi từ ngày 1/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành, trừ một số quy định có lợi cho người phạm tội. Đó là: 

a) Kể từ ngày 1/7/2016, thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự; tiếp tục áp dụng khoản 2 Điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109/2015/QH13; 

b) Áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại mục a trên đây. Tiếp tục áp dụng Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12), Bộ luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL- UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12), Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 98/2002/NĐ-CP và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP của Chính phủ) cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành. 

Quang cảnh họp báo công bố Nghị quyết của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nghị quyết cũng quy định từ ngày 1/7/2016, các quy định khác tại Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự và tại Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự có ghi thời điểm “ngày 01 tháng 7 năm 2016” được lùi đến thời điểm “ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành”. 

Theo Nghị quyết này, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ hai. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2016.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tư pháp đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, những sai sót trong Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 chủ yếu là sai sót về mặt kỹ thuật, còn những chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về chính sách hình sự là đúng. Tuy nhiên, những sai sót này lại ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Còn theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng, để xảy ra sai sót này có trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và cá nhân ông là một đại biểu đã nhấn nút thông qua, ông thấy có lỗi.

Tới đây sẽ làm rõ trách nhiệm cụ thể, trực tiếp của các cá nhân liên quan, của cơ quan soạn thảo, thẩm tra. Quốc hội sẽ có quyết định cần thiết, trên cơ sở đó làm rõ hơn nữa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Ông Hùng cho biết, phát hiện ra sai sót là từ các cử tri, nhà chuyên môn, báo chí, điều đó một lần nữa cho thấy vai trò giám sát của cử tri, của người dân và cơ quan truyền thông đối với hoạt động của Quốc hội.

Quốc hội khóa XIII sắp hết nhiệm kỳ, các khóa Quốc hội tiếp theo cần chú ý hơn nữa vai trò giám sát của cử tri, người dân và dư luận, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan chức năng cũng đã trả lời về hướng sửa đổi Luật trong thời gian tới, việc thu hồi sách đã phát hành cũng như người chịu trách nhiệm cho việc này, các biện pháp xử lý ngoài mong muốn của nhà xuất bản và người mua sách.../.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện có những rào cản trong việc đưa hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước vào hệ thống bán lẻ tại thị trường miền Nam, theo các doanh nghiệp khó khăn lớn nhất là mức chiết khấu vào siêu thị còn cao chưa kể phải ứng vốn trước cho siêu thị bằng cách đưa hàng vào hệ thống khiến doanh nghiệp không đủ vốn để duy trì sản xuất.

ncif