Malaysia phát triển máy bay không người lái

09:41' - 25/04/2021
BNEWS Tập đoàn Phát triển Công nghệ MTDC của Malaysia đã hợp tác với tập đoàn SG Akademi Sdn Bhd để tăng cường phát triển nhân tài trong lĩnh vực máy bay không người lái thông qua Trung tâm 9 trụ cột.

Tập đoàn Phát triển Công nghệ MTDC của Malaysia đã hợp tác với tập đoàn SG Akademi Sdn Bhd (SGA) để tăng cường phát triển nhân tài trong lĩnh vực máy bay không người lái thông qua Trung tâm 9 trụ cột (Co9P).
Co9P bao gồm các đối tác cung cấp dịch vụ công nghệ liên quan đến cách mạng Công nghiệp 4.0 (cách mạng 4.0) và các công ty hệ sinh thái có liên quan, đồng thời tạo điều kiện cho các mạng lưới hợp tác phát triển các công nghệ, dịch vụ và giải pháp của cách mạng 4.0 tại địa phương.
Phát biểu trước báo giới sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ ngày (MoU) ngày 20/4, Giám đốc điều hành MTDC Norhalim Yunus cho biết, mối quan hệ đối tác sẽ thu hút được nhiều người tham gia đào tạo, hội thảo và hội thảo về máy bay không người lái và Internet vạn vật (IoT). SGA đã tài trợ 100.000 ringgit (24.300 USD) để phát triển tài năncg trong lĩnh vực  máy bay không người lái.

MoU xác định hợp tác trong các lĩnh vực nâng cao năng lực, đào tạo, phát triển công nghệ và các hoạt động như cung cấp các dịch vụ công nghệ liên quan đến cách mạng 4.0, với các chuyên ngành về thiết bị công nghệ không người lái và IoT./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục