Mộc Châu Milk vượt gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2020

09:01' - 21/01/2021
BNEWS Mộc Châu Milk đã hoàn thành mục tiêu doanh thu và vượt gần 79% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

 

Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu -Mộc Châu Milk (mã chứng khoán: MCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với lợi nhuận sau thuế tăng tới 67% so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý IV/2020, Mộc Châu Milk đạt doanh thu 681 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 67% so với cùng kỳ năm 2019. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 21% năm 2019 lên 33% năm 2020.

Cả năm 2020, Mộc Châu Milk đạt 2.821 tỷ đồng doanh thu và 281 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng với mức tăng 10% và 68% so với năm 2019. Với kết quả này, Mộc Châu Milk đã hoàn thành mục tiêu doanh thu và vượt gần 79% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Cuối năm 2020, Mộc Châu Milk có tổng tài sản là 1.223 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm; trong đó, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 632 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho hết quý IV/2020 giảm gần 22% so với đầu năm, còn 204 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của Mộc Châu Milk là 912 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm; trong đó, vốn góp chủ sở hữu là 668 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 199 tỷ đồng, tăng 157 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty cổ phần GTNFoods (mã chứng khoán: GTN) gián tiếp sở hữu cổ phần tại Mộc Châu Milk thông qua công ty con là Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (mã chứng khoán: VLC). Công ty cổ phần sữa Việt Nam- Vinamilk (mã chứng khoán: VNM) lại là công ty mẹ nắm giữ trên 75% cổ phần tại GTNFoods./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục