Một doanh nghiệp bị xử phạt vì công bố thông tin sai lệch

20:39' - 21/01/2022
BNEWS Một doanh nghiệp bị phạt vì công bố thông tin sai lệch và không đúng thời hạn.

Ngày 21/1/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES.

Theo đó, phạt tiền 85 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin sai lệch với số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, được công bố thông tin ngày 29/02/2020.

Theo đó, số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán được công bố thông tin ngày 29/02/2020 của các hạng mục: Tài sản ngắn hạn, phải thu ngắn hạn khác, chi phí trả trước ngắn hạn, tài sản dài hạn, nguyên giá tài sản cố định hữu hình, hao mòn lũy kế, chi phí trả trước dài hạn, nợ phải trả, nợ ngắn hạn, thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, phải trả ngắn hạn khác, nợ dài hạn, thuế thu nhập hoãn lại phải trả, doanh thu cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này.

Số liệu trên Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán được công bố thông tin ngày 29/02/2020 của các hạng mục: Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, doanh thu cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phạt tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020 (riêng và hợp nhất).

Tổng số tiền Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES phải chịu phạt là 145 triệu đồng.

Đây là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn  FLC, hiện có vốn điều lệ 4.160 tỷ đồng, tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch và Giải trí Biscem, thành lập tháng 2/2016, với lĩnh vực kinh doanh ban đầu là vận hành hệ thống sân golf mang thương hiệu FLC.

Sau khi sáp nhập các công ty thành FLCHOMES, doanh nghiệp này cho phép giao dịch cổ phiếu với mã FHH trên thị trường phi tập trung (OTC)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục