1. >

Nam Long trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,78%

Facebook Share

BNEWS.VN HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

Nam Long trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,78%

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 4,78% (mỗi cổ phiếu nhận được 478 đồng).

Với 249,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 119,6 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là 12/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/12. Ngày thanh toán là 26/12.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thời gian vừa qua, để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, mọi nguồn lực của xã hội đã được huy động triển khai. Trong đó, nhiều nền tảng công nghệ Việt được ứng dụng và trở thành giải pháp hữu hiệu góp phần phòng chống dịch.

ncif