Nam Tân Uyên trả cổ tức tỷ lệ 100% bằng tiền

08:35' - 22/07/2019
BNEWS Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên vừa thông qua quyết định về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2018 với tỷ lệ thực hiện 100%.

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTC của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2019

3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2018

          - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 15/08/2019

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Địa chỉ: ĐT 747, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương), bắt đầu từ ngày 15/08/2019 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục