1. >

Nam Tân Uyên trả cổ tức tỷ lệ 100% bằng tiền

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên vừa thông qua quyết định về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2018 với tỷ lệ thực hiện 100%.

Nam Tân Uyên trả cổ tức tỷ lệ 100% bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTC của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2019

3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2018

          - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 15/08/2019

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Địa chỉ: ĐT 747, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương), bắt đầu từ ngày 15/08/2019 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Con số này được Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xác nhận. Loại thịt gà nhập Mỹ chủ yếu là đông lạnh, loại nguyên con, đùi gà, cánh và chân gà công nghiệp. Trước đây, giá gà Mỹ nhập vào Việt Nam cũng chỉ khoảng 19.000-23.000 đồng/kg.

ncif