1. >

Ngắm Vịnh Hạ Long trên tàu du lịch

Facebook Share

BNEWS.VN Khách du lịch nước ngoài trên tàu du lịch khám phá Vịnh Hạ Long

Ngắm Vịnh Hạ Long trên tàu du lịch

 Khám phá di sản thế giới của UNESCO trên tàu du lịch. VNA Photo: Huy Hùng

 Khám phá di sản thế giới của UNESCO trên tàu du lịch. VNA Photo: Huy Hùng

Khách du lịch nước ngoài trên tàu du lịch khám phá Vịnh Hạ Long. VNA Photo: Huy Hùng

 Khách du lịch nước ngoài khám phá Vịnh Hạ Long với chèo thuyền kayak. VNA Photo: Huy Hùng

Ngắm Vịnh Hạ Long trên một tàu du lịch. VNA Photo: Huy Hùng

 Hang Thiên Cảnh Sơn, một hang động chưa được khám phá và nguyên sơ, nằm ở trung tâm đảo Công Đô. VNA Photo: Huy Hùng

logo
Từ khóa:

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Mấy ngày nay ông Trần Văn Dương lo lắng vì hơn 2 tấn mực vẫn còn trữ trên tàu cá. Nhiều lần tìm thương lái thu mua nhưng do giá mua rất thấp nên nếu bán ở thời điểm này, ông sẽ lỗ nặng.

ncif