Ngân hàng Bản Việt lý giải việc lợi nhuận sau thuế tăng

10:25' - 09/09/2020
BNEWS Ngân hàng Bản Việt vừa có giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên sau soát xét về việc lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2020 tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2019.
Theo lý giải của ngân hàng, lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do biến động ở các khoản mục: thu nhập lãi thuần tăng 23%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 7% và lãi suất từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 313%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu nhập hoạt động tăng 30%, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 23%, thu nhập ngoài lãi tăng 63% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế tăng 29%.

Trong giai đoạn này, ngân hàng cũng chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phù hợp quy định của Ngân hàng Nhà nước để đồng hành cùng khách hàng trong tác động của dịch bệnh COVID-19.

Hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng Bản Việt vẫn đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Cụ thể dư nợ tín dụng đạt hơn 36 nghìn tỷ, tăng 5% so với đầu năm, và tăng 14% so với cùng kỳ 2019.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2020 Ngân hàng Bản Việt cũng liên tục ghi nhận những hoạt động tích cực trong việc quản trị rủi ro, vận hành…

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, ngân hàng đã triển khai sớm dự án Basel II nâng cao, triển khai dự án Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 - IFRS9; là một trong nhóm các ngân hàng sớm sạch nợ xấu tại VAMC, đồng thời chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCOM từ 9/7/2020.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất bán niên 2020 của Ngân hàng Bản Việt đạt 49,226 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục