Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch cải cách hành chính 2019

19:50' - 27/12/2018
Bnews Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định số 2563/QĐ-NHNN ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành ngân hàng tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là tăng cường đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin truyền thông trong hoạt động hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của hệ thống các tổ chức tín dụng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm giữ an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống ngân hàng, tăng cường tính minh bạch, công khai, cạnh tranh và phù hợp với những thông lệ quốc tế tốt nhất; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc ngân hàng Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước , đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng trùng lắp, chồng chéo nhiệm vụ...

Ngoài ra, kế hoạch cũng nêu rõ cần tập trung tổ chức triển khai Chương trình hành động góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; kế hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử; lập chương trình xây dựng Thông tư năm 2019 đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất đầy đủ, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng và khuôn khổ pháp lý trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tích cực, khẩn trương Quyết định số 2453/QĐ-NHNN ngày 11/12/2018 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục triển khai Đề án tinh giản biên chế của ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2016-2021 theo đúng mục tiêu, kế hoạch và tiến độ đề ra, đảm bảo đến năm 2021, biên chế được giao của ngân hàng Nhà nước giảm tối thiểu 10% so với năm 2015.

Kế hoạch cũng chỉ ra cần hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, quy trình, thủ tục trong quản lý chi tiêu, mua sắm tài sản, quản lý đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống ngân hàng Nhà nước đảm bảo tuân thủ các quy định tại Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu... và đáp ứng các đặc thù hoạt động của ngân hàng Nhà nước…/.
>> Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo về dịch vụ cho vay ngang hàng

>> Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo chất lượng hoạt động ATM dịp cuối năm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục