Ngành nông nghiệp cắt giảm 241/345 điều kiện đầu tư kinh doanh

15:18' - 21/09/2018
BNEWS Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát và cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ban hành Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong quý IV/2018. Ảnh:TTXVN
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý VI/2018, Bộ sẽ ban hành Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cùng với đó, hoàn thành rà soát để lựa chọn thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức các hội nghị đối thoại với người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để kịp thời loại bỏ những thủ tục hành chính đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp định hướng đầu tư; tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Bộ Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn cho biết, rà soát, cắt giảm hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, Bộ có 7.698 dòng hàng thuộc 251 nhóm sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; cần cắt giảm 125 nhóm sản phẩm hàng hóa theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ. Sau khi rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, hiện nhóm mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ còn 118 nhóm sản phẩm hàng hóa. Tất cả hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ cơ bản có mã HS.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo văn bản sửa đối, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành để triển khai các phương án cắt giảm, đơn giản hóa và thống nhất một đầu mối kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Về rà soát cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát và cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Theo đó, đề nghị cắt giảm 241/345 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm tỉ lệ 69,8%).
Về kiểm soát thủ tục hành chính, trong quý III/2018, bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính đã tham gia góp ý kiến về quy định thủ tục hành chính trong 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Cùng đó, đã xem xét đầy đủ tiêu chí chuẩn của quy định thủ tục hành chính, hình thức văn bản có chứa đựng thủ tục hành chính và các yếu tố tạo thành thủ tục hành chính. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng 3 quyết định công bố thủ tục hành chính trước khi ban hành.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số về dịch vụ công trực tuyến, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thí điểm cơ chế Hải quan một cửa quốc gia hoạt động ổn định. Tính đến ngày 31/8/2018, hệ thống với 13 thủ tục kết nối Hải quan một cửa quốc gia đã tiếp nhận 389.894 hồ sơ.
Bên cạnh đó, cổng dịch vụ công trực tuyến hoạt động ổn định, các thủ tục kết nối hải quan và tất cả các dịch vụ công mức độ 2 cũng đã được tích hợp lên cổng dịch vụ công cùng với 18 dịch vụ công trực tuyến chính thức được cung cấp ở mức độ 3, 4. Tính đến ngày 31/8/2018, có 8.572 hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống; trong đó, đã cấp phép được 3.585 hồ sơ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục