Nghị quyết của Quốc hội về việc bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc

11:46' - 12/11/2020
BNEWS Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 123/2020/QH14 về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc.

Quốc hội quyết nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Đơn vị bầu cử số 4 (gồm Quận 5, Quận 10 và Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) vì đã không trung thực trong việc báo cáo với tổ chức, vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.
Trước đó, vào chiều 3/11, với 429/431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 89% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc./.

>>Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã không trung thực trong khai báo hồ sơ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục