1. >

Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Facebook Share

BNEWS.VN Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/5/2019.

Nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Đội tiêu binh thực hiện các nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đội tiêu binh thực hiện hoàn tất nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đội tiêu binh thực hiện các nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đội tiêu binh thực hiện các nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đội tiêu binh thực hiện các nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đội tiêu binh thực hiện hoàn tất nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đội tiêu binh thực hiện hoàn tất nghi thức treo cờ rủ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Bộ Ngoại giao treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Phủ Chủ tịch treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Nhà Quốc hội treo cờ rủ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Được mệnh danh là vùng sông nước, nhưng nghịch lý là chuyện thiếu nước ngọt vào mùa khô lại diễn ra ở nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Và thực tế, xâm nhập mặn hiện nay trên một số sông chính ở khu vực này đang ở mức tương đương đợt hạn mặn lịch sử mùa khô năm 2015 – 2016.

ncif