Nghiêm cấm tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình trong thời gian nghỉ hè

16:38' - 24/05/2017
BNEWS Các cơ sở giáo dục không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình trong thời gian học sinh nghỉ hè.

Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 theo Khung kế hoạch thời gian năm học đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành.

Nghiêm cấm tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình trong thời gian nghỉ hè. Ảnh: TTXVN

Các cơ sở giáo dục không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình trong thời gian học sinh nghỉ hè. Các cơ sở giáo dục tham gia hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh trong thời gian nghỉ hè đúng quy định, đảm bảo thiết thực, an toàn, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học theo đúng quy định.

Theo đó, từ ngày 1/6/2017 đến ngày tựu trường năm học mới 2017- 2018, là thời gian học sinh lớp 6, 7, 8 cấp Trung học cơ sở; lớp 10, 11 cấp Trung học phổ thông nghỉ hè, các cơ sở giáo dục phổ thông không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình.

Đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi vào lớp 10 và thi Trung học phổ thông quốc gia phải thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học.

Việc tổ chức ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh học yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa- văn nghệ, thể dục-thể thao... cho học sinh chỉ được tổ chức sau ngày tựu trường, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018.
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường quản lý, kiểm tra chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với cấp tiểu học.

Các cơ sở giáo dục tiểu học nếu tổ chức dạy thêm, học thêm là vi phạm quy định hiện hành, gây áp lực với học sinh và cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội và làm giảm uy tín của ngành.

Đối với học sinh đầu cấp, các cơ sở giáo dục tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông không tổ chức kiểm tra, khảo sát học sinh đầu năm học; không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định, khảo sát chất lượng đầu năm học ở các lớp đầu cấp.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục