Nhà đầu tư nội đua nhau mở tài khoản chứng khoán

15:44' - 10/05/2021
BNEWS 4 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 366.816 tài khoản chứng khoán, bằng 93% lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài ngày 30/4/2021.

Theo đó, 4 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới 366.816 tài khoản chứng khoán, bằng 93% lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020.

Đến ngày 30/4/2021, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán trong nước là 3.103.154 tài khoản; trong đó, có 109.998 tài khoản từ các nhà đầu tư cá nhân và 123 tài khoản từ các tổ chức.

Mặc dù tháng 4 số lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới khoảng hơn 110.000 tài khoản, ít hơn tháng 3 là tháng có số lượng tài khoản mở mới cao kỷ lục lịch sử khoảng 3.000 tài khoản nhưng đây vẫn là con số rất cao.

Cũng trong tháng 4, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài là 32.903 tài khoản, tăng 512 tài khoản. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài là 4.005 tài khoản, tăng 22 tài khoản./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục