NSC: 5/1/2017 tạm ứng cổ tức đợt 1/2016

09:33' - 29/12/2016
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã CK: NSC).

Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương
Mã chứng khoán : NSC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2017
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2017
1) Lý do và mục đích : Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016
2) Nội dung cụ thể:
Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Thời gian thực hiện: 20/01/2017

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương, Số 1 Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 20/01/2017, xuất trình chứng minh nhân dân khi lĩnh cổ tức./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục