PAN Food sẽ thực hiện quyền mua hơn 5,1 triệu cổ phiếu FMC

07:31' - 16/09/2019
BNEWS Công ty cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food) thông báo nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu Thực phẩm Sao Ta.

Công ty cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food) thông báo nhận chuyển nhượng hơn 17,5 triệu quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) từ Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) và gần 8,1 triệu quyền mua cổ phiếu FMC từ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) với tỷ lệ thực hiện là 100:20 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 20 cổ phiếu mới).

Theo đó, Công ty cổ phần thực phẩm PAN được quyền mua hơn 5,1 triệu cổ phiếu FMC.

Mục đích thực hiện giao dịch là nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài.

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 2 cổ đông sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của FMC bao gồm:

- Công ty cổ phần Tập đoàn PAN

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (Công ty con của Công ty cổ phần Thực phẩm PAN)

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 16/9-1/10/2019

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục