PAN sẽ mua tối đa 21,6 triệu cổ phiếu quỹ

07:03' - 20/03/2020
Bnews Công ty cổ phần Tập đoàn PAN vừa thông qua phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ với khối lượng tối đa 21,6 triệu cổ phiếu.

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) vừa thông qua phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ với khối lượng tối đa 21,6 triệu cổ phiếu, tương đương với 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Công ty có 69.000 cổ phiếu quỹ trước giao dịch.
Việc mua lại cổ phiếu nhằm mục đích giảm số lượng cổ phiếu lưu hành và gia tăng giá trị cho cổ đông. Nguồn vốn dự kiến được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và/hoặc các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính được kiểm toán thời điểm gần nhất trước khi thực hiện.

Thời gian giao dịch dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định. Công ty sẽ thực hiện trong khoảng quý I hoặc quý II năm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục