PAN xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

08:21' - 22/11/2021
BNEWS Tập đoàn PAN - CTCP (mã chứng khoán PAN) thông báo triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, tập đoàn sẽ phát hành tối đa 235,8 triệu cổ phiếu tăng vốn từ 2.164 tỷ đồng lên 4.522 tỷ đồng. 

Trong đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 86,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 40%; chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%, tương ứng 108 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp và chào bán riêng lẻ 41,1 triệu cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là 1/12.

Với phương án phát hành riêng lẻ, giá chào bán không thấp hơn 90% bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án chi tiết và trong mọi trường hợp không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính quý gần nhất.

Phương án này sẽ thực hiện sau khi công ty phát hành xong tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 6.402 tỷ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận sau thuế đạt 231,8 tỷ, tăng 30% và phần thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 121,4 tỷ, tăng 24% so với cùng kỳ 2020.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục