PCCI chuẩn bị trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

09:19' - 27/05/2019
BNEWS Công ty cổ phần Xây lắp điện I - PCC1 vừa thông tin về việc phát hành hơn 26,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Công ty cổ phần Xây lắp điện I - PCC1 (PC1) dự kiến phát hành hơn 26,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, với tỷ lệ 20% , tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý III/2019.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của công ty mẹ trên BCTC kiểm toán tại ngày 31/12/2018 là gần 925 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục