Petroland báo lỗ quý thứ 5 liên tiếp

07:31' - 07/08/2019
BNEWS Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II với doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm.

Doanh thu thuần là 11,5 tỷ đồng, tăng 13,9%. Doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê văn phòng, quản lý tòa nhà. Trong 2 quý đầu năm, công ty không ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Giá vốn giảm giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 380%, đạt 2,4 tỷ đồng. Trong kỳ, hoạt động tài chính không đạt hiệu quả khi doanh thu tài chính giảm 6,9%, chủ yếu từ lãi cho vay. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng không phát sinh. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30,8% lên 8,5 tỷ đồng.

Petroland chỉ báo lỗ 3,5 tỷ đồng, giảm 91,3% so với quý II/2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 22 tỷ đồng, giảm 21,1% và lỗ 5,8 tỷ đồng, giảm 29,3%. Năm 2019, công ty dự kiến doanh thu là 54 tỷ đồng và không đặt chỉ tiêu lợi nhuận. Như vậy, sau 6 tháng, công ty hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục