Phân bón Cà Mau sẽ chia cổ tức tiền mặt sớm so với thông lệ

08:52' - 12/06/2024
BNEWS Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán DCM) sẽ chia cổ tức bằng với tỷ lệ 20% trong vòng 30 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo Chủ tịch HĐQT PVCFC Trần Ngọc Nguyên, cổ tức bằng tiền mặt dự kiến được chi trả chỉ trong 30 ngày sau khi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày hôm qua 11/6. Đây là cam kết chia cổ tức sớm bởi  thông lệ tốt cho thời hạn là 3 tháng và Luật Doanh nghiệp yêu cầu trả cổ tức sau 6 tháng. Đây cũng chính là một trong những điểm cho thấy PVCFC thực hiện cam kết về quản trị tốt theo thông lệ quốc tế. 

Trong năm 2023, PVCFC tiếp tục thực hiện hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo thông lệ tốt. Trước hết, Công ty tiếp tục chuẩn hóa mô hình quản trị rủi ro theo mô hình 3 tuyến của tổ chức tư vấn quốc tế COSO; hoàn thiện theo hướng tinh gọn toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty theo mô hình kinh doanh và chuỗi giá trị, tiến tới hoàn thiện mô hình quản trị theo thông lệ tốt.

 

Bên cạnh đó, PVCFC triển khai dự án đánh giá, xây dựng lộ trình và kiện toàn công tác quản trị Công ty theo thông lệ quốc tế tốt dựa trên khung ACGS (Thẻ điểm quản trị Công ty ASEAN phiên bản 2021). Đào tạo "Tổng quan về ESG và những vấn đề liên quan đến Petrovietnam và lĩnh vực phân bón hóa chất”, tích hợp ESG trong hoạt động quản trị điều hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp cho quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Ngày 22/11/2023, HĐQT PVCFC đã được Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) ghi nhận và vinh danh “Hội đồng quản trị cam kết thực hành tốt quản trị Công ty”.

Năm 2024, PVCFC đặt mục tiêu chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%. Lý giải về kế hoạch cổ tức năm 2024 thấp hơn 2023, Tổng Giám đốc Văn Tiến Thanh cho biết, với doanh nghiệp sản xuất phân bón, tỷ suất lợi nhuận từ 8-12% nên mức chi trả cổ tức hàng năm như các năm qua cũng khá hài lòng cổ đông. Mặc dù dòng tiền công ty lớn nhưng nhu cầu vốn đầu tư cũng lớn cho các năm nay và năm sau.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 11/6, cổ phiếu DCM tăng 1,29% và đóng cửa ở mức 39.250 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục