PTC3 nhiều năm không xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ

12:56' - 19/01/2021
BNEWS Trong 5 năm qua (2016-2020), Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn lưới điện truyền tải.

Là đơn vị quản lý vận hành lưới truyền tải điện 220kV và 500kV thuộc địa bàn các tỉnh nam Trung Bộ và Tây Nguyên với quy mô trên 5.309 km, 20 trạm biến áp 220kV và 500kV tổng công suất 11.470 MVA, trong 5 năm qua (2016-2020), Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn lưới điện truyền tải.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động, PTC3 đã trình Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia duyệt tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch. Hàng năm công ty đều xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động gắn liền với quản lý vận hành, đảm bảo trang bị đầy đủ dụng cụ kỹ thuật an toàn, dụng cụ thi công và phương tiện bảo vệ cá nhân đến từng đơn vị, tổ, đội, trạm.

Quy định rõ chế độ trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động đối với từng cấp, từng chức danh quản lý, xây dựng và duy trì tốt hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên với trên 190 người.

Thông qua các hội nghị người lao động, PTC3 đã thiết lập hệ thống nội quy lao động trong toàn công ty, ban hành quy trình kèm theo biện pháp an toàn trong lao động sản xuất đối với từng loại thiết bị, máy móc và từng loại hình công việc.

Định kỳ 6 tháng một lần phòng An toàn và Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tổ chức kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị. Hàng năm, công ty đều phối hợp với công an phòng cháy chữa cháy huấn luyện nghiệp vụ cho các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của các đơn vị trực thuộc, các tổ, đội, trạm biến áp.

Riêng năm 2017, tổ chức thành công hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp công ty với 54 an toàn vệ sinh viên tiêu biểu tham dự hội thi đại diện cho 194 an toàn vệ sinh viên của 9 đơn vị trực thuộc.

Song song với công tác an toàn, các biện pháp nhằm cải thiện môi trường làm việc luôn được Công ty quan tâm chú trọng và ngày được nâng cao. Các chế độ về an toàn vệ sinh lao động luôn được thực hiện đầy đủ, đúng quy định như trang bị dây đeo an toàn, mũ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, giày, quần áo bảo hộ lao động… Xanh, sạch, đẹp môi trường làm việc đã thật sự là ý thức trách nhiệm đối với mỗi cán bộ công nhân viên, tạo nên một không gian văn minh và thân thiện.

Năm năm qua, công ty đã phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành kiểm định các máy móc, thiết bị, phương tiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động với 2.460 lượt máy, thiết bị, phương tiện được kiểm định và khai báo sử dụng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương.

Công ty cũng tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 3.421 lượt người lao động và 305 lượt người quản lý, vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, thiết bị nâng.

Đồng thời tổ chức quan trắc, đo đạc môi trường lao động với 1.849 mẫu được thực hiện, đối với các mẫu có thông số chưa đạt yêu cầu như phòng làm việc thiếu anh sáng hay nguồn nước từ giếng đào không đảm bảo vệ sinh… đã được công ty tổ chức khắc phục xử lý triệt để, kịp thời.

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, ông ty và các đơn vị trực thuộc đã hợp đồng với các cơ quan y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 8.574 lượt cán bộ, công nhân viên với tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng, qua đó, đã có kế hoạch điều trị, nghỉ dưỡng và bố trí công tác thích hợp cho từng người.

Ngoài ra, công ty đã thực hiện tốt chế độ quy định về thời gian làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ bù, nghỉ dưỡng, nghỉ phép, trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định của Luật Lao động, thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật chống độc hại đối với công nhân trực tiếp sản xuất các trạm biến áp theo đúng quy định.

Với đặc thù công việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ, nhưng nhờ xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đồng thời nhờ sự quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo và các Ban chuyên môn của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia nên trong nhiều năm qua đơn vị không xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục