PV GAS D thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas Asia Pte. Ltd

18:23' - 02/05/2021
BNEWS Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) đã thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas Asia Pte. Ltd dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV GAS D.

Cụ thể, Tokyo Gas Asia Pte. Ltd  sẽ mua thêm 90.000 cổ phiếu PV Gas D theo hình thức giao dịch khớp lệnh trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến 31/12/2024.
Với việc mua thêm 90.000 cổ phiếu PV Gas D, Tokyo Gas Asia Pte. Ltd sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại PV GAS D từ 22.409.757 cổ phiếu (tương đương 24,9%) lên 22.499.757 cổ phiếu, tương đương 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV GAS D.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mới đây, PV Gas D cũng thông qua mục tiêu chia cổ tức năm 2021 là 18%.

Bên cạnh đó, PV Gas D cũng thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính cho năm 2021.
Theo đó, tổng sản lượng khí tiêu thụ là 1.063,1 triệu Sm3 (thể tích tiêu chuẩn ở 15 °C và áp suất 1.01325 bar), tăng 151,5 triệu Sm3 so với thực hiện của năm 2020; doanh thu 8.308,7 tỷ đồng, tăng 771,1 tỷ đồng so với thực hiện của năm 2021; lợi nhuận sau thuế 204,5 tỷ đồng, tăng 1,6 tỷ đồng so với thực hiện của năm 2020; nộp ngân sách Nhà nước 89,3 tỷ đồng, giảm 23,7 tỷ đồng so với thực hiện của năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục