PV GAS thực hành tiết kiệm và chống lãng phí toàn diện năm 2021

11:41' - 08/04/2021
BNEWS Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 tiếp tục được PV GAS xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

Theo đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tập trung xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp  nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

PV GAS đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty và các đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại mỗi đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí; làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân.

Thực hành tiết kiệm được PV GAS triển khai toàn diện trong tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào. Tổng Công ty đã tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc quy chế bảo dưỡng, sửa chữa nhằm khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị một cách có hiệu quả, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh; phấn đấu thực hiện tiết giảm chi phí quản lý so với kế hoạch được phê duyệt.

Với khối lượng đầu tư lớn, việc tiết kiệm trong đầu tư xây dựng được PV GAS đặc biệt chú trọng. Trong đó, PV GAS thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; ưu tiên tập trung các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính. 

PV GAS lựa chọn dự án đầu tư trên cơ sở hiệu quả; đẩy nhanh, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư nhằm sớm đưa vào hoạt động và khai thác, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, kém hiệu quả, gây ứ đọng tiền vốn gây lãng phí.

Cùng đó, PV GAS nghiêm túc đánh giá, định lượng cụ thể về tiết kiệm từ đầu tư đúng tiến độ và vượt tiến độ, đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại, lãng phí do việc chậm tiến độ gây ra; tập trung xử lý và xử lý dứt điểm các dự án và đơn vị chậm tiến độ, kém hiệu quả, vi phạm các quy định hiện hành gây thất thoát, lãng phí; tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PV GAS tăng cường tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; tăng cường và thường xuyên thực hiện các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các cảnh báo kịp thời về các rủi ro trong hoạt động.

Cùng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PV GAS tích cực áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hoá quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa, trạm nạp; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa để tối ưu hóa vật tư dự phòng, phụ tùng thay thế, hạn chế tối đa lượng hàng tồn kho gây ứ đọng vốn, tăng vòng quay các kho LPG; đồng thời sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị.

PV GAS cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động; đẩy mạnh việc sử dụng hình thức họp trực tuyến và chữ ký điện tử trong chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc chuyên môn, giảm bớt thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý công việc, hạn chế lãng phí phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị.

Trong công tác tái cấu trúc, PV GAS sẽ tập trung hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu Tổng công ty; nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả trong công tác quản trị; nâng cao đổi mới công nghệ; cơ cấu sản phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại Tổng công ty và mỗi đơn vị.

Việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí được PV GAS theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả thường xuyên và lập báo cáo định kỳ hằng tháng. 

Năm 2020, PV GAS đã thực hiện tiết giảm chi phí khoảng 820 tỷ đồng từ các hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh và chi phí quản lý, vượt 5% kế hoạch năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục