Các đơn vị của PV GAS hợp tác cung cấp LPG và LNG

15:54' - 29/03/2021
BNEWS Các đơn vị của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là PV GAS TRADING, PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM vừa ký “Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG” và “Hợp đồng khung cung cấp LNG”.
PV GAS cho biết, “Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG” giữa Công ty Kinh doanh Khí (PV GAS TRADING), Công ty cổ phần Khí Thấp áp Việt Nam (PV GAS D) và Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG VIETNAM) có thời hạn 3 năm. Trong đó, PV GAS TRADING là đầu mối cung cấp khí hoá lỏng LPG thông qua PV GAS D/CNG VIETNAM. 
Theo đó, việc ký kết “Thỏa thuận Hợp tác cung cấp LPG” giữa PV GAS TRADING, PV GAS D và CNG VIETNAM sẽ tận dụng được các lợi thế về thị trường và mạng lưới khách hàng của các đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng Công ty trong việc cung cấp các nguồn khí và giải pháp năng lượng.
PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM cũng ký “Hợp đồng khung cung cấp LNG” có thời hạn 10 năm. Theo đó, PV GAS LNG là đơn vị cung cấp khí tự nhiên hoá lỏng LNG duy nhất cho PV GAS D và CNG VIETNAM.
Theo đó, “Hợp đồng khung cung cấp LNG” này đánh dấu bước chuyển đổi mô hình kinh doanh từ tiêu thụ khí nội địa sang mô hình sử dụng LNG nhập khẩu. Cùng đó, "Hợp đồng khung cung cấp LNG" cũng tạo điều kiện cho PV GAS và các đơn vị phát triển lợi thế về nền tảng khách hàng hiện hữu, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chuyển đổi hiệu quả mô hình kinh doanh để tăng cường mở rộng thị phần và tiêu thụ tối đa nguồn LNG nhập khẩu. Hợp đồng này cũng phát huy vai trò chủ động trong việc lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng cũng như tối đa hóa lợi ích và nguồn lực của Tổng Công ty và các đơn vị.
Phó Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong cho biết, việc ký kết “Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG” và “Hợp đồng khung cung cấp LNG” là tiền đề quan trọng để PV GAS tối ưu hóa chuỗi giá trị trong hoạt động cung cấp khí, phát huy lợi thế tuyệt đối trong việc cung cấp các sản phẩm khí, từng bước xây dựng chiến lược kinh doanh khí và các sản phẩm khí một cách khoa học, tiên tiến, cạnh tranh và đáp ứng xu thế vận động của ngành dầu khí trên thế giới.
Với quan điểm: “Đi cùng nhau sẽ đi xa hơn nữa”, việc ký các thoả thuận hợp tác sẽ tạo ra bước phát triển mới trên cơ sở phối hợp chuyên sâu và thiết thực. PV GAS cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục hợp tác để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Đồng thời mỗi đơn vị cần song song làm việc với các bên liên quan (các nhà cung cấp, nhà phân phối, các hộ tiêu thụ công nghiệp) để giải quyết các vấn đề một cách đồng bộ, xuyên suốt dựa trên nguyên tắc thị trường, đảm bảo tối đa hoá sản lượng khí LPG và khí LNG nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của PV GAS so với các đối thủ khác trên thị trường.
Theo PV GAS, việc triển khai thực hiện kế hoạch của PV GAS năm 2021 cũng như dự báo trong các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên ngoài.
Nhận diện được những khó khăn và thách thức đó, PV GAS đã đề ra 3 giải pháp cốt lõi để xây dựng các chiến lược liên quan: thứ nhất là cơ chế chính sách, thứ hai là công tác cán bộ và thứ ba là thị trường.
Liên quan đến thương mại và thị trường, PV GAS đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc, công ty thành viên và Công ty liên kết xây dựng các Hợp đồng hợp tác kinh doanh cũng như xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu năm 2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục