PVC đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu

14:29' - 01/03/2016
BNEWS Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí khẳng định sẽ đẩy mạnh tiếp thị, đấu thầu thi công toàn bộ các công trình dầu khí; tăng cường tìm kiếm thông ti và mở rộng cung cấp dịch vụ trong năm 2016.
PVC làm tổng thầu EPCI dự án H4 - mỏ Tê Giác Trắng. Ảnh: Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) cho biết, đơn vị sẽ nỗ lực để đạt được tổng doanh thu hợp nhất năm 2016 khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ so với năm 2015; phấn đấu tổng doanh thu 5 năm 2016-2020 đạt khoảng 54.700 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 5 năm đạt hơn 1.550 tỷ đồng...
Theo đại diện lãnh đạo PVC, đơn vị sẽ tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh về mọi mặt từ đầu tư, năng lực máy móc thiết bị thi công, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt chất lượng bộ máy làm công tác quản lý tài chính, quản lý dự án...

Từ năm 2016 và những năm tiếp theo, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu thô tiếp tục giảm, nhiều chủ đầu tư dừng, giãn tiến độ gây ảnh hưởng tới kế hoạch sản lượng – doanh thu của PVC.

Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng có sự cạnh tranh quyết liệt, về giá, về chất lượng công trình, về tiến độ thi công... đòi hỏi PVC phải nâng cao hơn nữa các nguồn lực để có thể tham gia đấu thầu/thắng thầu tại nhiều dự án trong và ngoài ngành./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục