PVEP nộp ngân sách nhà nước vượt 7% kế hoạch năm 2021

18:05' - 09/09/2021
BNEWS Trong 8 tháng qua, PVEP đã nộp ngân sách nhà nước 5.164 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch cả năm 2021.

Theo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), trong thời gian tới dịch bệnh COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến việc triển khai các dự án dầu khí trọng điểm của PVEP; đồng thời, biến động khó lường của giá dầu cũng là thách thức trong hoạt động khai thác.

Vì vậy, để hoàn thành kế hoạch quý III và cả năm 2021, PVEP tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tổng thể; trong đó, duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định, giữ nhịp độ sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác.

Cùng đó, tiếp tục tối ưu hóa đầu tư và chi phí, đảm bảo cân đối dòng tiền làm nền tảng cho phát triển dài hạn; chủ động xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính, kế hoạch huy động nguồn vốn, cân đối đủ vốn kịp thời cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Trong 8 tháng qua, PVEP đã nộp ngân sách nhà nước 5.164 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch cả năm 2021. Đặc biệt, doanh nghiệp vừa tập trung triển khai phòng, chống dịch COVID-19 vừa duy trì sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí.

Cụ thể, sản lượng khai thác trong tháng 8 đạt 0,31 triệu tấn quy dầu, vượt 19% kế hoạch tháng. Trong đó, khai thác dầu và khí ngưng tụ condensate là 0,22 triệu tấn, vượt 12% kế hoạch; khí xuất là 91 triệu m3, vượt 41% kế hoạch.

Tính chung 8 tháng, sản lượng khai thác dầu khí của PVEP đạt 2,38 triệu tấn quy dầu, vượt 5% kế hoạch đề ra. Phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến như cụm mỏ Sư Tử, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Cá Ngừ Vàng, Cá Tầm…

Nhờ hoàn thành kế hoạch sản lượng và giá dầu ổn định, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong tháng 8/2021. Tổng doanh thu 8 tháng đầu năm đạt 19.930 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch 8 tháng và bằng 99,7% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, các hạng mục công việc thăm dò và phát triển tiếp tục được thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính - thu xếp vốn của Tổng Công ty./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục