PVI đặt mục tiêu tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 22% trong năm 2020

19:39' - 29/01/2020
BNEWS PVI dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu là 20%, cao hơn mức đã cam kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông PVI.
Nhân viên bảo hiểm PVI tư vấn cho khách hàng. Ảnh: PVI
Công ty cổ phần PVI (Bảo hiểm PVI-đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đang triển khai nhiều giải pháp để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2020, trong đó phấn đấu tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 22%.
Theo PVN, năm 2020, thị trường bảo hiểm trong nước dự kiến chỉ tăng trưởng khoảng 10%. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các Hiệp định Quốc tế và Hội nhập sâu rộng sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước và nước ngoài.
Đáng chú ý, năm 2020 cũng là năm thứ bảy liên tiếp các dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh vực dầu khí gặp nhiều khó khan và không tang trưởng cao như trước đây.
Ngoài ra, hoạt động đầu tư, quản lý quỹ tiếp tục thực hiện trong bối cảnh môi trường đầu tư, thị trường tài chính có nhiều biến động nên đây cũng là thách thức lớn với hoạt động kinh doanh của PVI.
Vì vậy, để vượt qua các khó khăn này và hoàn thành các mục tiêu đề ra, PVI tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, triển khai công tác quản trị rủi ro và tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng phát triển ổn định, bền vững.
Bên cạnh đó, PVI tập trung phát triển kinh doanh, thị trường và thương hiệu gắn với mục tiêu hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
Cụ thể, Bảo hiểm PVI tiếp tục bám sát và giữ vững vị trí trên thị trường bảo hiểm dầu khí, mở rộng, phát triển các kênh bán lẻ, các dự án ngoài lĩnh vực dầu khí; đẩy mạnh kiểm soát trục lợi bảo hiểm.
Với lĩnh vực tái bảo hiểm, Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả thu xếp tái bảo hiểm cho toàn hệ thống trên cơ sở đánh giá tốt các rủi ro, cải tiến phương thức thu xếp tái bảo hiểm tại thị trường trong nước.
Bảo hiểm PVI cũng nâng cao vai trò là nhà tư vấn, tối ưu hoá dòng tiền toàn hệ thống, đẩy mạnh hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp, các thương vụ IPO, phát triển các sản phẩm đầu tư phù hợp với nhu cầu thị trường nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị cho toàn hệ thống.
Ngoài ra, PVI cũng sẽ ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa các công nghệ tiên tiến hiện đại để đáp ứng mô hình tổ chức mới và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh, bán hàng và quản lý các đơn vị.
PVI cũng cho biết, Công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu là 20%, cao hơn mức đã cam kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông PVI./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục