PVN nộp ngân sách Nhà nước vượt 32% kế hoạch

16:24' - 04/06/2018
BNEWS Tính đến hết tháng 5/2018, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nộp ngân sách Nhà nước đạt 40.800 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch 5 tháng và bằng 55% kế hoạch năm 2018.
PVN nộp ngân sách Nhà nước vượt 32% kế hoạch. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo PVN, trong 5 tháng qua, thị trường dầu khí có nhiều biến động khó lường nên đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn.
Tuy nhiên, PVN đã triển khai nhiều giải pháp nhằm động viên, trấn an, khích lệ tinh thần cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn.
Hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đều ban hành Kết luận, Nghị quyết về công tác lãnh đạo, tư tưởng của Tập đoàn, thường xuyên giao ban, nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động.
Lãnh đạo Tập đoàn trực tiếp đến các đơn vị nắm bắt tình hình, động viên khích lệ, đồng thời tăng cường tuyên truyền kết quả sản xuất kinh doanh đến người lao động...
Với những giải pháp này, 5 tháng đầu năm 2018, PVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đảng, Chính phủ và Bộ Công Thương giao.
Theo đó, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra. Tập đoàn đã đưa mỏ Bunga Pakma – PM3CAA vào khai thác bắt đầu từ ngày 12/5/2018, sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày.
Tổng sản lượng khai thác quy dầu 5 tháng đầu năm đạt 10,44 triệu tấn, vượt 2,7% kế hoạch 5 tháng và bằng 45,7% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 5 tháng qua đạt 6,01 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch; sản lượng khai thác khí 5 tháng đạt 4,43 tỷ m3, vượt 3,4% kế hoạch 5 tháng.
Bên cạnh đó, sản xuất điện 5 tháng đầu năm đạt 9,80 tỷ kWh, vượt 6,1% kế hoạch 5 tháng. Sản xuất đạm 5 tháng đầu năm đạt 695 ngàn tấn, vượt 5,2% kế hoạch 5 tháng. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 5 tháng đầu năm đạt 2,96 triệu tấn, vượt 2,6% kế hoạch 5 tháng.

Về tài chính, tổng doanh thu toàn PVN 5 tháng đạt 234,5 ngàn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch 5 tháng và bằng 40% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5 tháng đạt 9,8 ngàn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 51% kế hoạch năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục