Quản lý chặt phần công trong dự án đầu tư theo đối tác công tư

16:10' - 18/06/2020
BNEWS Cũng liên quan đến vấn đề vốn của dự án PPP, Luật PPP bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp dự án PPP phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đa dạng hóa thu hút nguồn lực đầu tư.

 

Nhằm quản lý chặt chẽ phần công trong dự án đầu tư theo đối tác công tư (PPP) nhưng cũng đảm bảo tính linh hoạt để phù hợp với đặc điểm của từng dự án, Ban soạn thảo Luật Đầu tư theo phương thức PPP cho biết, dự thảo quy định hai cơ chế quản lý, sử dụng phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công. 

Cụ thể là tách thành một dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công trong dự án PPP. Hoặc, giải ngân cho doanh nghiệp dự án PPP theo hạng mục cụ thể, tỷ lệ, giá trị, tiến độ và điều kiện quy định tại hợp đồng.
Cũng liên quan đến vấn đề vốn của dự án PPP, Luật PPP bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp dự án PPP phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đa dạng hóa thu hút nguồn lực đầu tư.
Đây là nội dung mới và nhận được sự đồng thuận cao, mở ra kênh huy động nguồn vốn từ xã hội cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ công.
Dự thảo Luật quy định việc phát hành trái phiếu (trái phiếu dự án/công trình), đảm bảo đúng quy định hiện hành, tính kỷ luật của thị trường và an toàn cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên, Ban soạn thảo Luật PPP cho biết, dự thảo Luật không quy định việc phát hành cổ phiếu đại chúng vì hoạt động này làm thay đổi cấu trúc sở hữu của doanh nghiệp. Đồng thời, gây áp lực về việc giảm chi phí tăng lợi nhuận, không đảm bảo duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ công theo hợp đồng đã ký.
Về vấn đề có nên phân tách phần công và phần tư trong dự án PPP, Ban soạn thảo nhấn mạnh, vốn nhà nước chỉ tham gia trong trường hợp: hỗ trợ xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng giai đoạn đầu tư xây dựng nhằm gia tăng tính hiệu quả về tài chính cho dự án; kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm (nếu có) theo quy định của pháp luật về đầu tư công; các chi phí cho các cơ quan nhà nước triển khai, thực hiện dự án; chi phí chi trả phần giảm doanh thu...
Do đó, phần vốn nhà nước trong dự án PPP là để nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính chứ không phải là “tài trợ” cho nhà đầu tư. Dự án PPP là dự án có tính chất công và hết thời hạn hợp đồng, công trình dự án vẫn thuộc về nhà nước. Hơn nữa, nếu tách hạng mục đầu tư sử dụng vốn đầu tư công và vốn tư nhân để áp dụng các “thủ tục đầu tư” khác nhau sẽ dẫn đến gấp đôi thủ tục.
Chính vì vậy, dự thảo Luật (Điều 72, khoản 5) quy định theo hướng Nhà nước quản lý chặt chẽ phần công trong dự án PPP trên cơ sở quản lý “đầu ra” theo hợp đồng – là chất lượng dịch vụ công của dự án do nhà đầu tư cung cấp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục