Quản lý mã số mã vạch: Bài cuối - Đã thuận lợi hơn khi xác nhận mã số, mã vạch nước ngoài

13:33' - 11/06/2020
BNEWS Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động triển khai hàng loạt các hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đăng ký và cấp mã số mã vạch.

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi khi xuất khẩu hàng hóa, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp tháng 5/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hiện đã chủ động triển khai hàng loạt các hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp  trong quá trình đăng ký và cấp mã số mã vạch.
*Quy định quản lý nhà nước về mã số mã vạch nước ngoài đã có từ năm 2002
Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khẳng định: Việt Nam đã quy định quản lý nhà nước về mã số mã vạch và việc sử dụng mã số mã vạch nước ngoài từ gần 20 năm trước theo Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung quản lý nhà nư­ớc về mã số mã vạch và cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 và Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/ 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN) và được thực hiện trước khi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 được ban hành.
Bà Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh: Tại Việt Nam, Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch (EAN-VN). Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng là đại diện của EAN-VN và là thành viên chính thức của EAN quốc tế. Việc đăng ký và cấp mã số mã vạch cho các doanh nghiệp để gắn trên các sản phẩm đều do Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng quản lý, phân phối cho các tổ chức hợp pháp khác thực hiện hoặc cấp trực tiếp cho doanh nghiệp.
*Giảm thời gian và 50 % mức phí cấp xác nhận sử dụng mã số, mã vạch
Trong bối cảnh doanh nghiệp chịu nhiều tác động do dịch COVID-19, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp tháng 5/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính xác nhận sử dụng mã nước ngoài trong vòng 1 ngày làm việc (theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ và đã nộp phí theo quy định thì thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc).

Đồng thời xem xét, đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và nghiên cứu tích hợp với Cổng thông tin một cửa quốc gia để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019; Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận sử dụng mã nước ngoài...
Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã kiến nghị Bộ Tài chính giảm 50% mức phí cấp xác nhận sử dụng mã nước ngoài và đã được Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020), trong đó quy định kể từ ngày 26/5/2020, phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài sẽ nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.
Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã làm việc với các bộ, ngành liên quan như: Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Tổ tư vấn về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục xác nhận sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy quyền sử dụng mã số mã vạch nước ngoài theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế, việc hướng dẫn sử dụng mã nước ngoài cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa cần được thể hiện rõ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19.

Theo đó, ngày 25/5/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 1493/BKHCN-TĐC gửi Bộ Tài chính hướng dẫn rõ về bằng chứng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu mã nước ngoài ủy quyền sử dụng, bao gồm một trong các hình thức: Văn bản ủy quyền, thư ủy quyền hoặc hợp đồng gia công hoặc thư điện tử ủy quyền hoặc các hình thức ủy quyền khác được quốc tế công nhận, có ký tên và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các tài liệu cung cấp.
Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thông báo cho Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng những trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu chưa có văn bản xác nhận hoặc ủy quyền sử dụng mã nước ngoài để theo dõi, tăng cường công tác hậu kiểm đối với việc sử dụng mã nước ngoài của doanh nghiệp xuất khẩu để giảm thiểu các tác động bất lợi của quốc tế có thể gây ra đối với doanh nghiệp, sản phẩm, hàng hóa Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục