Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

20:23' - 25/07/2018
BNEWS Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Qua 6 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh, Công an các đơn vị, địa phương đã vận động nhân dân giao nộp gần 98.649 khẩu súng các loại (chủ yếu là súng tự chế, súng săn); trên 5.160 quả bom; 5.392 lựu đạn, mìn; 33.480 quả đạn, đầu đạn; 47.452 kg thuốc nổ; 143.753 kíp nổ. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gây án đạt 91,8%…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Tổng cục Cảnh sát trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quán triệt nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành, nêu rõ: Ngày 30/6/2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đã thông qua Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Pháp lệnh ban hành, đã góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Dảng, Nhà nước, tạo hành lang pháp lý bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Qua 6 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh đã đạt được kết quả tốt, trong đó, lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền; đăng ký, quản lý; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua; biểu dương Tổng cục Cảnh sát, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp, các đơn vị liên quan đã tham mưu cho Bộ Công an và Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời xây dựng các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn thi hành bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra.
Để triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống, Bộ Công an đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực triển khai thi hành Luật theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1356 ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bịt kín những thiếu sót, hạn chế đến mức thấp nhất vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi ngoài xã hội để tội phạm lợi dụng hoạt động.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là bộ phận liên quan trực tiếp đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về yêu cầu, nhiệm vụ công tác triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo; rà soát, xây dựng, bổ sung các quy trình, quy chế công tác có liên quan; thường xuyên thanh tra, kiểm tra phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm có thể xảy ra.
Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật này trong phạm vi địa phương mình.

Đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với những nội dung và hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng…
Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tổng kiểm tra, rà soát công tác trang bị, quản lý, sử dụng, thống kê quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý để phân loại, đăng ký, quản lý, thu hồi, thanh lý, tiêu hủy theo quy định của Luật; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác này, nhất là Công an cấp cơ sở. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phù hợp với các quy định pháp luật trong tình hình mới.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học – công nghệ, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thường xuyên tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng được trang bị, sử dụng quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong khi thi hành công vụ, đảm bảo việc sử dụng vũ khí an toàn, theo đúng quy định của pháp luật …
Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 20 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ giai đoạn 2012 - 2017./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục